Dekorujemy Mrągowo

Data dodania: 2008.11.28 11:34

Konkurs na najciekawszą dekorację świąteczną ogłosiła burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. Ubiegłoroczny cieszył się dużym zainteresowaniem - a dzięki pomysłowości mieszkańców miasto było wyjątkowo pięknie udekorowane. Czy tak będzie również w tym roku?

- Chcemy wspólnie podkreślić radosny, świąteczno - noworoczny nastrój, jaki panuje w naszym mieście - mówi burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. Do konkursu można zgłosić oryginalne iluminacje świetlne, świąteczne wystawy i ekspozycje a nawet... ładnie udekorowane prywatne domy i balkony.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście pod nr telefonu: 089 741 2111. Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku 1 grudnia do piątku 19 grudnia.


W dniach od 23 do 31 grudnia konkursowe dekoracje oceni specjalna komisja. Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Referacie Strategii, Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej lub mailem: promocja@mragowo.um.gov.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Enerlich.REGULAMIN KONKURSU „NAJCIEKAWSZA DEKORACJA ZWIĄZANA ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU”§ 1 Cel konkursu
Celem konkursu jest podkreślenie i eksponowanie estetyki Mrągowa poprzez dekoracje okolicznościowe. Konkurs w swoich założeniach ma zachęcić mieszkańców do podkreślenia radosnego, świąteczno-noworocznego nastroju poprzez wyeksponowanie na widok publiczny iluminacji świetlnych oraz ekspozycję innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką świąteczną.

§ 2 Organizator
Organizatorem konkursu „Najciekawsza dekoracja związana ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku” jest Otolia Siemieniec-Burmistrz Miasta Mrągowa zwany dalej Organizatorem. Organizator powierza prowadzenie konkursu komisji konkursowej.

Komisja będzie czuwała nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu, przestrzeganiem regulaminu oraz ustali i zatwierdzi listę zwycięzców.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi swoje uczestnictwo od 1 do 19 grudnia, pod nr telefonu (089) 741 21 11 lub mailem:
promocja@mragowo.um.gov.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 do 31 grudnia 2008 r.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, uczestnik informuje, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz, że go akceptuje. Do obowiązków uczestników konkursu należy:
dbałość o estetykę zgłaszanych do konkursu dekoracji
umożliwienie komisji konkursowej dokonania przeglądu

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu
Przy ocenie dekoracji komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące cechy:
ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność,
zauważalność w ciągu dnia i nocy,
nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej,
oryginalność dekoracji,
harmonia z otoczeniem.

Komisja konkursowa ustali szczegółowe zasady przyznawania liczby punktów do ocenianej dekoracji. Wizje lokalne oceniające zgłoszone do konkursu dekoracje odbywać się będą w dniach od 23 do 31 grudnia. W konkursie wyłonieni zostaną: w kategorii wystawa i witryna sklepowa - trzej laureaci, w kategorii dom, balkon - trzej laureaci. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. O rozstrzygnięciu i terminie wręczenia dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez Urząd Miejski.


Wszelkie pytania prosimy kierować do Urzędu Miasta Mrągowa
Referat Strategii, Rozwoju,
Promocji i Integracji Europejskiej
tel. (089) 741 21 11
promocja@mragowo.um.gov.pl

facebook
pinterest