Zostań przewodnikiem turystycznym

Data dodania: 2008.11.04 10:07

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie organizuje kurs pozwalający uzyskać państwowe uprawnienia przewodnika turystycznego po województwie warmińsko-mazurskim. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i 10 wycieczek terenowych (razem 250 godz.) oraz ma charakter studium wiedzy o środowisku naturalnym, historii i współczesności regionu.

Koszt kursu: 1500 złotych, możliwość wpłaty w ratach.

Szczegółowe informacje:
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
10-950 Olsztyn, Staromiejska 1,
poczta@mazury.pttk.pl
tel. 089 527 36 65,
kom 607 280 160

Biuro oddziału czynne codziennie
w godz. 12-16, we wtorki 12-18

Kurs organizowany jest na podstawie decyzji nr 17/RR-V/4034/S/02 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.08.2002.

 


 

Kurs na przewodnika turystycznego na obszar naszego województwa organizuje także:

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
11-500 GIŻYCKO UL. WODNA 4 TEL./FAX   0-87-4282276
19-300 EŁK UL. MICKIEWICZA 15  TEL./FAX 0-87-6212960
16-400 SUWAŁKI UL. KOŚCIUSZKI 99 TEL./FAX 0-87-5664805
www.uniwers.prv.pl
e-mail:
cszuniwers@interia.pl

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień przewodnika turystycznego na obszar województwa warmińsko - mazurskiego.

Program kursu obejmuje 250 godzin  zajęć (w tym 85 godz. zajęć praktycznych - ok. 10 wycieczek) z tematów:
1. Historia Polski
2. Geografia turystyczna Polski
3. Historia kultury w Polsce
4. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce
5. Turystyka w Polsce
6. Metodyka i etyka przewodnictwa. Ogólne zasady bezpieczeństwa
7. Podstawowe przepisy prawne w turystyce
8. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
9. Historia województwa warmińsko - mazurskiego na tle historii Polski
10. Kultura i sztuka województwa warmińsko – mazurskiego
11. Charakterystyka geograficzna województwa warmińsko - mazurskiego
12. Etnografia województwa warmińsko – mazurskiego
13. Środowisko geograficzne województwa warmińsko - mazurskiego i jego ochrona
14. Zagospodarowanie turystyczne województwa warmińsko – mazurskiego
15. Terenoznawstwo i topografia
16. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych
   
Centrum z Giżycka posiada 12-letnie doświadczenie w organizowaniu kursów dla przewodników turystycznych i pilotów turystycznych. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani wykładowcy, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i podręczniki. Odpłatność za kurs można wnosić w dowolnej ilości rat.

Kurs rozpoczyna  się 28 listopada 2008r. (piątek) o godz. 16.00 w CSZ UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (087) 428 22 76

facebook
pinterest