3 Majowe Zawody Strzeleckie w Sorkwitach

Data dodania: 2009.04.23 14:25

R E G U L A M I N


 
1. Cel zawodów:

- uczczenie rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- promocja i integracja Jednostek Samorządu Gminy Sorkwity,

- propagowanie aktywnych form wypoczynku,

- propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Gminy Sorkwity,

- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Gminy Sorkwity,

- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym,


2. Honorowy patronat:

- Wójt Gminy Sorkwity inż. Piotr Wołkowicz.


3. Organizator:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach.

- Koło Ligi Obrony Kraju przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach.


4. Termin i miejsce:

3 maj 2009r. Boisko Sportowe w Sorkwitach.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00


5. Zasady uczestnictwa:

Każda jednostka do zawodów zgłasza co najmniej jedną drużynę.

Drużyny muszą liczyć 3 osoby (płeć bez różnicy).

W zawodach mogą uczestniczyć dodatkowo osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego – mieszkańcy Gminy Sorkwity i sąsiednich gmin.

Organizator zapewnia broń i amunicję.


6. Zasady punktacji, klasyfikacja:

- w zawodach prowadzi się klasyfikację drużynową w każdej z konkurencji oraz klasyfikację generalną indywidualną i drużynową.

- W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba 10,9,8 itp. (uzyskana w trakcie strzelania ocenianego)


7. Konkurencje:

- Pistolet pneumatyczny:

· 3 strzały próbne w czasie 1,5 minuty,

· 5 strzałów ocenianych w czasie 5 minut

· Cel – tarcza duża (A4)

· Broń – zabezpiecza organizator

· Odległość 10 metrów,

· Postawa: stojąc bez podpórki


- Karabin pneumatyczny IŻ (otwarte przyrządy celownicze):

· 3 strzały próbne w czasie 1,5 minuty,

· 5 strzałów ocenianych w czasie 5 minut

· Cel – tarcza średnia (A5)

· Broń – zabezpiecza organizator

· Odległość 10 metrów,

· Postawa: stojąc bez podpórki


- Karabin pneumatyczny Haenell (zamknięte przyrządy celownicze):

· 3 strzały próbne w czasie 1,5 minuty,

· 5 strzałów ocenianych w czasie 5 minut

· Cel – tarcza mała (A6)

· Broń – zabezpiecza organizator

· Odległość 10 metrów,

· Postawa: stojąc bez podpórki
 
O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).


8. Sprawy finansowe:

- Zawody są bezpłatne. Wszelkie koszty (amunicja, tarcze, sędziowie) pokrywają organizatorzy


9. Nagrody:


INDYWIDUALNIE:

- za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe medale, dyplomy,

- za miejsca IV – VI zawodnicy otrzymują dyplomy,


DRUŻYNOWO:

- za miejsca I-III w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,

- za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy,

- za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,

- za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy,


NAGRODA DODATKOWA:

Nagroda dodatkowa przewidziana jest dla jednostki, która będzie najliczniejsza pod względem ilości wystawionych drużyn z danej jednostki.

 
10. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy ISSF.


11. Zgłoszenia:

W terminie do – 30 kwietnia 2009 r.

Zgłoszenia kierować należy na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

tel. 089- 742-80-40


12. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów lub przeniesienia ich na inny termin z powodu nieodpowiedniej pogody.facebook
pinterest