Konferencja dla nauczycieli w mrągowskim Muzeum

Data dodania: 2009.04.29 13:52

W mrągowskim Muzeum odbyła się konferencja dla nauczycieli

Dnia 28 kwietnia Muzeum w Mrągowie i Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Mrągowie zorganizowały Konferencję dla nauczycieli. Prelegentami byli: Dr Jan Gancewski -  Wiceprezes PTH O/Olsztyn, Robert Wróbel -  prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” oraz kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, mgr Dariusz Żyłowski - kierownik Muzeum w Mrągowie.

Celem spotkania było przedstawienie nauczycielom szkół z terenu powiatu mrągowskiego propozycji współpracy z Kołem PTH w Mrągowie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska” oraz Muzeum w Mrągowie.

Pierwszym mówcą był dr Jan Gancewski, który przedstawił uczestnikom spotkania ofertę współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Szczególnie zwrócił uwagę na możliwość uczestniczenia w Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie. Chętni mogą się rejestrować na stronie internetowej Towarzystwa www.pth.olsztyn.pl
. Udział w zjeździe jest jedną z form rozwoju i doskonalenia zawodowego, zaakceptowanego przez Kuratorium Oświaty. Ponadto poinformował, iż nadal trwają prace nad podręcznikiem o historii regionu, który może stać się uzupełnieniem zajęć z historii.

Drugim mówcą był Robert Wróbel. Przedstawił on możliwości wykorzystania strony internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”
www.it.mragowo.pl w procesie dydaktycznym. Zachęcił również do korzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy organizacji wyjazdów, podczas których uczniowie mogą poznawać walory turystyczne Ziemi Mrągowskiej. Jednym z zadań MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” jest popularyzacja wiedzy o regionie.

Ostatnim prelegentem był Dariusz Żyłowski. Udzielił informacji o mrągowskim Muzeum, a także zwrócił uwagę na możliwość odbycia lekcji i warsztatów historycznych w placówce.

Zapraszamy do współpracy!!!


facebook
pinterest