Dofinansowanie projektu „PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR”

Data dodania: 2009.12.17 08:42

Projekt pn.: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, którego wnioskodawcą jest Województwo Warmińsko-Mazurskie został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie Działania 1.3. – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.
 
Uzyskane środki finansowe na realizację projektu w wysokości 300.000 zł zostaną przeznaczone na wykreowanie i promocję pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z Warmią i Mazurami, która stałaby się wizytówką regionu i chętnie byłaby kupowana przez turystów.
 
W ramach realizacji projektu zaplanowano kontynuację organizowanych od 2007 roku konkursów na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur” z zastosowaniem nowej strategii działania: rozszerzenie zasięgu konkursów, zintensyfikowanie działań informacyjnych i promocyjnych oraz włączenie mieszkańców regionu i kraju do badania opinii w sprawie wyboru pamiątki regionalnej.
Pamiątka regionalna zostanie wyłoniona spośród prac nadesłanych przez twórców w ramach ogólnopolskich konkursów organizowanych w latach 2010; 2011 i 2012. Ostatecznego wyboru pamiątki regionalnej dokona w roku 2013 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o konsultacje ze społeczeństwem.

Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu efektywności marketingu regionalnego, wzmocnienia tożsamości mieszkańców i zwiększenia identyfikacji regionu na zewnątrz.


Źródło: http://wrota.warmia.mazury.pl

facebook
pinterest