Świąteczny konkurs w Mrągowie.

Data dodania: 2009.12.16 11:02

Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec ogłasza konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną.

Do konkursu można zgłosić oryginalne iluminacje świetlne, świąteczne wystawy i ekspozycje, ładnie udekorowane prywatne domy i balkony. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr telefonu: 089 741 90 41 lub osobiście w Urzędzie Miasta Mrągowo. Zgłoszenia przyjmowane będą od wtorku 15 grudnia do poniedziałku 21 grudnia.W dniach od 23 do 31 grudnia konkursowe dekoracje oceni specjalna komisja. Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Referacie Strategii, Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej lub mailem: promocja@mragowo.um.gov.pl.REGULAMIN KONKURSU „NAJCIEKAWSZA DEKORACJA ZWIĄZANA ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU”

§ 1 Cel konkursu

Celem konkursu jest podkreślenie i eksponowanie estetyki Mrągowa poprzez dekoracje okolicznościowe. Konkurs w swoich założeniach ma zachęcić mieszkańców do podkreślenia radosnego, świąteczno-noworocznego nastroju poprzez wyeksponowanie na widok publiczny iluminacji świetlnych oraz ekspozycję innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką świąteczną.

§ 2 Organizator


Organizatorem konkursu „Najciekawsza dekoracja związana ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku” jest Otolia Siemieniec-Burmistrz Miasta Mrągowa zwany dalej Organizatorem. Organizator powierza prowadzenie konkursu komisji konkursowej.

Komisja będzie czuwała nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu, przestrzeganiem regulaminu oraz ustali i zatwierdzi listę zwycięzców.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi swoje uczestnictwo od 15 do 21 grudnia, pod nr telefonu 089 741 90 41 lub mailem: promocja@mragowo.um.gov.pl.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 15 do 31 grudnia 2009 r.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, uczestnik informuje, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz, że go akceptuje. Do obowiązków uczestników konkursu należy:
dbałość o estetykę zgłaszanych do konkursu dekoracji
umożliwienie komisji konkursowej dokonania przeglądu

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu

Przy ocenie dekoracji komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące cechy:
- ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność,
- zauważalność w ciągu dnia i nocy,
- nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej,
- oryginalność dekoracji,
- harmonia z otoczeniem.

Komisja konkursowa ustali szczegółowe zasady przyznawania liczby punktów do ocenianej dekoracji. Wizje lokalne oceniające zgłoszone do konkursu dekoracje odbywać się będą w dniach od 23 do 31 grudnia. W konkursie wyłonieni zostaną: w kategorii wystawa i witryna sklepowa - trzej laureaci, w kategorii dom, balkon - trzej laureaci. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. O rozstrzygnięciu i terminie wręczenia dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez Urząd Miejski.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Urzędu Miasta Mrągowa,
Referat Strategii, Rozwoju,Promocji i Integracji Europejskiej
tel. 089 741-90-41
promocja@mragowo.um.gov.pl

facebook
pinterest