Modernizacja Portu w Mikołajkach.

Data dodania: 2010.06.02 10:15

Modernizacja przystani żeglarskiej, a także niezbędnej infrastruktury sanitarnej dla żeglarzy oraz budowa systemu odbioru nieczystości z łodzi to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie wkrótce zostaną zrealizowane w porcie w Mikołajkach. Cały projekt, którego koszt wynosi prawie 1,8 mln zł, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.
Wsparcie z funduszu unijnego wynosi ponad 800 tys. zł. Reszta to wkład własny samorządu. Uroczyste podpisanie umowy, której wynikiem będzie dofinansowanie inwestycji, odbędzie się w środę, 2 czerwca o godz. 10.45 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie.

źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl

facebook
pinterest