Zielone Archiwum Mówionej Historii.

Data dodania: 2010.11.24 09:42

Zielone Archiwum Mówionej Historii - to spotkania warsztatowe z dziećmi i młodzieżą w MDK organizowane przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci mające na celu popularyzację tematu historii kolekcji i zapisu dziejów regionu tworzonego przez mrągowskiego historyka oraz przyrodnika Ryszarda Bitowta. Opracowujemy wspólnie z uczestnikami zielonych warszatatów materiały do publikacji prasowej i internetowej. Naszym celem jest digitalizacja i archiwizacja zasobów kolekcji R. Bitowta pod tytułem "Drobne skarby ziemi mrągowskiej".

Stowarzyszenie Zielone Dzieci pracuje nad rozbudowa koncepcji utworzenia "Zielonego Instytutu" jako miejsca spotkań dzieci i młodzieży ,tworzenia warsztatów o znaczeniu ekologicznym i historyczno-kulturowym oraz dziennikarstwa społecznościowego..

Zielone Warsztaty w tym wydaniu skupiły uwagę Zielonych Dzieciaków nad zabytkowymi tablicami ukazującymi rzadkie i chronione ptaki oraz rośliny Mazur. Razem z Ryszardem Bitowtem poznajemy dzieje zabytkowego parku im. Juliusza Słowackiego. Dawne tablice zostaną poddane zabiegom konserwatorskim. W projekcie współpracujemy z Muzeum miasta Mrągowa oraz innymi specjalistami z Archiwum Akt Nowych z Warszawy. Zaprosiliśmy także na nasze warsztaty eksperta, fotografika dokumentalistę Mariana Modzelewskiego by pokazał nam jak tworzyć dokumentację fotograficzną z zajęć. W spotkaniach z mazurską przyrodą oraz historią (przy otwartych drzwiach ) udział biorą dzieci i pedagodzy z trzech placówek są to : MDK oraz świetlice środowiskowe " Bratek" i "Gniazdo".


Czekamy na chętnych do udziału w zajęciach w każdy poniedziałek o godzinie 16.00 w MDK w Mrągowie ul Kopernika 2C.
Stowarzyszenie Zielone Dzieciaki zaprasza do współpracy, a także na nasz zielony blog i naszego internetowego radia
Zielone Dzieciaki Radio Wnet.

www.zielonedzieciaki.bloog.pl

zielonedzieciaki@o2.pl

Projekt realizowany przy wsparciu UM Mrągowo.

Zofia Wojciechowska

źródło: www.mragowo.pl

facebook
pinterest