56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w roku Czesława Miłosza

Data dodania: 2011.03.07 13:32

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w roku Czesława Miłosza pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Konkurs jest imprezą otwartą - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
2. Konkurs prowadzony będzie w formnie czterech odrębnych turniejów:

A. Turniej recytatorski

- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki;łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. Turniej "Wywiedzione ze słowa"

- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, college tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. Turniej teatrów jednego aktora

- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min.)

D. Turniej poezji śpiewanej

- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
Uwaga: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

W przeglądzie wojewódzkim oraz w spotkaniach finałowych uczestnicy turniejów recytatorskiego oraz poezji śpiewanej mogą ubiegać się o zdubycie nagrody specjalnej za interpretacje utworu Czasława Miłosza; utwór ten może wchodzić w skład repertuaru, może też być zgłoszony dodatkowo.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

- środowiskowych, miejskich ,gminnych;
- powiatowych i/ lub rejonowych - wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich - powinny zakończyć się nie później niż 8 maja 2011 r.
- spotkań finałowych.

4. Warunki uczestnictwa

- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu - którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w podanym poniżej terminie we wskazanej placówce kulturalno - oświatowej;w szkołach.

5. Informacje uzupełniające

- Spotkania Finałowe odbędą się w następujących terminach: turniej A i B 2-5 czerwca 2011 r. w Ostrołęce, turniej D 8-11 czerwca 2011 r. we Włocławku, turniej C 16-18 czerwca 2011 r. w Słupsku

Eliminacje miejskie
Centrum Kultury i Turystyki
08.04.2011 (piątek), godz. 12.00
sala na piętrze
Zgłoszenia do 1.04.2011


Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Kultury Teatralnej -
www.tkt.art.pl. Zgłoszenia i informacje: CKiT, ul. Warszwska 26, tel. 89 743 34 65 

facebook
pinterest