KONKURS NA PALMY I PISANKI WIELKANOCNE

Data dodania: 2011.03.14 08:56


REGULAMIN KONKURSU NA PALMY i PISANKI WIELKANOCNE

 
Cel konkursu  - kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczej,
przekazywanie   umiejętności  rękodzielniczych młodemu pokoleniu.

 
Przedmiot konkursu – pisanki dowolnego regionu wykonane na jajach kurzych ( wydmuszkach lub jajach gotowanych ) dowolną techniką – Palmy dowolnego regionu wykonane z tworzyw naturalnych ( zboża, trawy, zioła itp.).

 
Organizator konkursu – GMINNY OŚRODEK KULTURY W SORKWITACH

Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba(przedszkolaki,  uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe ) mieszkające na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć:

a/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką, lub
b/ 1 palmę wielkanocną, lub
c/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką i 1 palmę.

 
Komisja konkursowa – Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora  Komisja Konkursowa.


Kryteria oceny – przy ocenie pisanek i palm wielkanocnych brane będą pod uwagę: wierność  motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy w prezentowaną  pracę.

Nagrody – przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień za pisanki i palmy  w poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału   nagród.

Składanie prac -  wykonane prace zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz adresem (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły) należy składać w Gminnym   Ośrodku Kultury w Sorkwitach do  dnia 15 .04. 2011. w godz. od 8ºº do 18ºº.

Podsumowanie konkursu – wyniki będą dostępne na stronie www.gminasorkwity.pl

Odbiór prac nadesłanych na konkurs po świętach wielkanocnych.Nie odebrane prace przechodzą na własność organizatora.

 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W KONKURSIE

facebook
pinterest