Edukacja z komputerem - e-marketing usług i produktów turystycznych

Data dodania: 2012.08.06 09:03

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku realizować będzie projekt pod nazwą: „Edukacja z komputerem –  e-marketing usług i produktów turystycznych” zgodnie z umową nr POKL.09.05.00-28-007/11. Projekt realizowany jest z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie dotyczy Priorytetu IX, działania 9.5 Oddolne inicjatywy na  obszarach wiejskich.Dotację na realizację tego działania stowarzyszenie uzyskało w ramach  opracowanego przez nas wniosku  złożonego  na konkurs  ogłoszony przez w Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego. Partnerem w realizacji tego projektu jest Gmina Piecki.Celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu marketingu wiejskich produktów i usług turystycznych z wykorzystaniem komputera. W programie planowane są: warsztaty komputerowe, kulinarne, szkolenia z wybranych zagadnień prawno-administracyjnych oraz  3 dniowa wizyta studyjna na Podlasiu.

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji prosimy o kontakt telefoniczny z zarządem stowarzyszenia lub partnerem projektu Gminą Piecki. Zgłoszenia przyjmują: Dorota Pęczek telefon kom.: 506556021,  Maria Stecka tel. kom.607861790, Teresa Brodowska Tel. 87/4215412 oraz  Gmina Piecki 89/7421962  

Zarząd Stowarzyszenia

                                    
                                                                                                                                           

facebook
pinterest