Dekalog Grzybiarza

DEKALOG GRZYBIARZA

1. Grzyby z podłoża wyjmujemy poprzez delikatne wykręcenie lub wycinanie nożem!

2.  Nie należy grzybów brutalnie wyrywać! – powoduje to uszkodzenie delikatnej grzybni.

3.  Nie wolno rozgarniać ściółki w poszukiwaniu młodych osobników! – promienie słoneczne są zabójcze dla grzybni.

4. Nie wolno niszczyć starych osobników gatunków jadalnych! – w lesie są nadal pożyteczne.

5. Nie wolno niszczyć grzybów niejadalnych, trujących! – w lasach odgrywają one olbrzymią rolę.

6. Nie wolno zbierać grzybów będących pod ścisłą ochrona gatunkową! Należą do nich: smardzowate, szmaciak, soplówka, modrzewnic lekarski, flagowiec olbrzymi, żagiew okółkowa, żagwica listkowata, szyszkowiec łuskowaty, podgrzybek pasożytniczy, purchawica olbrzymia oraz sromotnikowate.

7. Ochronie częściowej podlegają wszystkie pozostałe gatunki grzybów, z wyjątkiem zbieranych do celów konsumpcyjnych.

8. Grzyby należy zbierać  do przewiewnych koszy! – w torebkach i wiadrach plastikowych szybko się zaparzają.

9. Nie zostawiaj grzybów w koszu na następny dzień! – grzyby są nietrwałe, mogą się w nich uaktywnić toksyny.

10. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! – miej przy sobie dokument tożsamości lub kartkę z nazwiskiem, adresem i grupą krwi.

 

facebook
pinterest