Diakonia w Polsce wczoraj i dziś

„Diakonia w Polsce wczoraj i dziś” to tytuł referatu, który wygłosi Wanda Falk, dyrektor generalny Diakonia Polska w Warszawie, w piątek 7 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w Kościele Ewangelicko –Augsburskim w Sorkwitach. Spotkanie odbędzie się w ramach  cyklu „Rozmowy Sorkwickie”.

Diakonia to inaczej służba. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce od początku swojego istnienia prowadził służbę diakonijną w poszczególnych parafiach. Posiadał liczne zakłady opiekuńcze, szpitale i ewangelickie diakonaty niosące pomoc potrzebującym. W 1999  roku Kościół Ewangelicko-Augsburski powołał do życia organizację pozarządową o charakterze charytatywnym – Diakonia Polska, której celem jest pomoc ludziom potrzebującym. Historię pomocy innym w Kościele Ewangelicko-Augsburski w Polsce przybliży Wanda Falk - dyrektor generalny stowarzyszenia Diakonia Polska w Warszawie. Wykład odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w Kościele Ewangelicko –Augsburskim w Sorkwitach. Spotkanie odbędzie się w ramach  cyklu „Rozmowy Sorkwickie”.

facebook
pinterest