Hotel Mazuria Cup 2019 – Festiwal żagli ISSA

Zapraszamy na regaty Hotel Mazuria Cup 2019 – Festiwal żagli ISSA, które odbędą się na jeziorze Czos 20 lipca 2019 r. w Mrągowie.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019 i zostaną rozegrane w 20.07.2019 r. na Jeziorze Czos.

Biuro regat, otwarcie: Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra. Zamknięcie regat podczas After Party w siedzibie sponsora tytularnego w Hotelu Mazuria.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

Regaty zostaną rozegrane i klasyfikowane ŻGP Mrągowa w kategoriach:
Jachty Mariner 600 – (możliwość wypożyczenia tel.663840555)
Jachty kabinowe – ożaglowanie podstawowe
Jachty otwarto pokładowe – ożaglowanie podstawowe
Żeglarze niepełnosprawni
OPEN – ożaglowanie bez ograniczeń

w trzech wyścigach na trasie krótkiej i jednym długodystansowym.

Dodatkowo pierwszy wyścig klasyfikowany będzie jako Wyścig Familijny OPEN bez podziału na grupy, a o klasyfikacji decydować będzie mnożnik punktów za zajęte miejsce przez ilość członków rodziny o tym samym nazwisku w załodze (mnożnik na końcu zawiadomienia)*

Punktacja w ŻGP liczona wg punktacji ISAF
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
Wpisowe do regat wynosi : 50 zł od osób dorosłych i 40 zł od dzieci i młodzieży szkolnej w dniu regat.
10. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

Organizator zapewnia nieodpłatnie:
slipowanie jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo
parking dla samochodów i przyczep – ul. Jaszczurcza Góra
postój przy kei – Ekomarina

Nagrody:

Załogi otrzymają puchary za pierwsze miejsce oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zostanie przyznany puchar dla najstarszego zawodnika
Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.

Plan regat

Sobota 20.07.2019

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Ekomarina Mrągowo
11.00 Uroczyste otwarcie regat – Ekomarina Mrągowo – molo
11.15 Odprawa sterników – Ekomarina Mrągowo – molo
12.00 Start do regat
19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, afterparty – Hotel Mazuria

wstęp dla kibiców na After party 40 zł

Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

Organizator w ramach wpisowego zapewnia obiadokolację w sobotę w siedzibie sponsora w Hotelu Anek

*Mnożnik Wyścigu Familijnego:

1 miejsce 40 pkt x ilość załogi
2 miejsce 38 pkt x ilość załogi
3 miejsce 36 pkt x ilość załogi
4 miejsce 34 pkt x ilość załogi
5 miejsce 32 pkt x ilość załogi
7 miejsce 30 pkt x ilość załogi
8 miejsce 29 pkt x ilość załogi – następne miejsce o jeden punkt mniej x ilość załogi

Więcej informacji...

facebook
pinterest