Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2019

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.

Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I nagroda - 5 000 zł
II nagroda - 3 000 zł
III nagroda - 2 000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r.


Regulamin konkursu wraz z
kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

facebook
pinterest