Parki zwierząt

Ferma Jeleniowatych w Kosewie Górnym

Zwierzęta Eulalii

Mini Zoo "Nasza Zagroda" w Polskiej Wsi (5 km od Mrągowa)

 

Obszary chronione

Puszcza Piska

Mazurski Park Krajobrazowy

Rezerwaty przyrody

Użytki ekologiczne w Mazurskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowskich

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe w Powiecie Mrągowskim:

 

Rzeki

Szlak Rzeki Krutyni - Najpiękniejszy szlak kajakowy Europy

Szlak Rzeki Dajny

 

Jeziora

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Jezioro Śniardwy - mazurskie morze

Leśne jeziorka Mazurskiego Parku Krajobrazowego

 

Osobliwości fauny i flory

Ogrody Pokazowe i Motylarnia

Wyprawy ornitologiczno - przyrodnicze

Półwysep i Zatoka Modliszek

Lasy Sorkwickie

Wąwozy Ziemi Mrągowskiej

Mazurski atlas przyrody

Głazowiska w powiecie mrągowskim

 

Ścieżki przyrodnicze Ziemi Mrągowskiej

Ścieżka przyrodnicza Krutyń-Zgon

Ścieżka przyrodnicza Rezerwat Krutynia

Ścieżka przyrodnicza Rezerwat Zakręt

Ścieżka przyrodnicza Rosocha-Wojnowo

Ścieżka przyrodnicza Rezerwat Jezioro Łuknajno

Ścieżka przyrodnicza Jary Lampasza

Ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek w Nadleśnictwie Strzałowo

Ścieżka przyrodnicza w Nadleśnictwie Strzałowo

Ścieżka dydaktyczno-ekologiczna w "Parku" w Sorkwitach

Ścieżka edukacyjna "Borowski Las"

Ścieżka edukacyjna Źródełko Miłości