Jaką tajemnicę kryje zamek w Szestnie? Jak powstał i dlaczego pozostały po nim tylko ruiny? Historię jedynego w powiecie mrągowskim zamku krzyżackiego będą mogli poznać również obcokrajowcy.

Zamek w Szestnie, jedyny w powiecie mrągowskim, to obecnie około 10-metrowy węgieł północnego skrzydła krzyżackiej twierdzy. Niewiele więcej zobaczyć można z bliska-zaledwie dolne partie obwodu (wykonane z polnych kamieni związanych zaprawą wapienną), otoczone krzakami i młodymi drzewami. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Szestna zamek powraca do życia niczym Feniks z popiołów.

W ubiegłym roku postawiono w sąsiedztwie ruin zamku na terenie poza strefą archeologiczną trzy tablice informacyjne o historii zamku, dwie ławki do siedzenia dla odwiedzających oraz drewniane dyby, w których zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mieszkańcy zorganizowali również średniowieczny festyn.

W tym roku zostaną postawione cztery tablice informacyjne (dwie języku niemieckim oraz dwie w języku angielskim). To kolejny etap działań mieszkańców Szestna, którzy dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie tworzą wieś tematyczną. Motywem przewodnim jest gotycka architektura sołectwa oraz średniowieczny kontekst historyczny.

Inicjatorem działań są Magdalena Piercewicz, Piotr Piercewicz i Andrzej Matusiak a osobowości prawnej grupie nieformalnej „Mieszkańcy Szestna” użycza Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” Projekt „Zbudujmy średniowieczną wieś” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie w kwocie 3 900,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania: 7 000,00 zł.

 

Tablice w języku niemieckim
 
 
Tablice w języku angielskim