Rajd Niepodległości - Azymut

Data dodania: 2010.11.03 10:09

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze edukacyjnej o charakterze historyczno - patriotycznym z udziałem harcerzy i Grupy Rekonstrukcyjnej Historycznej Legion 1920 pt. DROGA DO NIEPODLEGŁEJ, gdzie daty związane z uzyskaniem, utratą Niepodległości i próbami jej odzyskania są „kamieniami milowymi” tejże gry edukacyjnej.

W trakcie zabawy Patrole złożone z harcerzy i uczniów nie zrzeszonych przejdą przez etapy historyczne od Grunwaldu, poprzez Rozbiory, Insurekcję Kościuszkowską, Powstania Listopadowe i styczniowe, Legiony Piłsudskiego, czas II wojny (zryw powstania Warszawskiego) oraz czasy „Solidarności” i Jana Pawła II. Ta nietypowa żywa lekcja historii jest pomyślana tak, by utrwalić wiadomości już zdobyte przez młodzież, pomóc zapamiętać daty i osadzić je na osi czasu a także w niekonwencjonalny sposób przyswoić trudną bo tylko suchą, wirtualno – książkowo –teoretyczną wiedzę. Każdy punkt bowiem jest konstruowany w odmienny sposób by w nie powtarzającej się, atrakcyjnej formie nauczyć, przyswoić czy utrwalić wiedzę przy zachowaniu ciągłości historycznej. Dodatkową atrakcją jest udział w Grze: Droga Do niepodległej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Legion 1920.

Patrole 5-6 osobowe przygotowane na marsz w terenie i pogodę jesienną winny przygotowywać się historycznie i repertuarowo (przewidziana jest prezentacja wokalna pieśni Legionowych). Gra rozpoczyna się rankiem 06.11.2010 o godzinie 9.00 pod komendą Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie ul. Kopernika 2c/1.

ZHP im. Janusza Korczaka

Źródło: www.mragowo.pl

facebook
pinterest