LOT ma nowego prezesa!

Arkadiusz Mierkowski został nowym prezesem Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” i zastąpił na tym miejscu Roberta Wróbla.

Arkadiusz Mierkowski ze Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” jest związany od 2018 roku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany na stanowisko wiceprezesa. Nowo wybrany prezes zawodowo jest kierownikiem Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Mrągowie i tym samym reprezentantem Gminy Miasto Mrągowo w Stowarzyszeniu. Posiada bogate doświadczenie w NGO.

Z kolei dotychczasowy prezes Robert Wróbel w związku z uzyskaniem mandatu radnego Rady Miejskiej w Mrągowie kadencji 2018-2023 zrezygnował z pełnienia funkcji, którą pełnił przez 11 lat. Robert Wróbel nie zamierza jednak rezygnować z turystyki. Jest kierownikiem Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, a w Radzie Miejskiej został Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia.

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" jest największą organizacją turystyczną na Warmii i Mazurach, zrzesza około 80 podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą turystyką, od osób wynajmujących pokoje gościnne przez właścicieli hoteli  po jednostki samorządu terytorialnego.

 Arkadiusz Mierkowski
Fot. EuroDesk

 

 

facebook
pinterest