Konkurs „Polska Pięknieje”

Data dodania: 2011.02.14 19:52

Ruszył nabór do czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Szansę na wyróżnienie mają współfinansowane z funduszy unijnych projekty, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski.
 
Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa), zabytek, produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe), turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne), turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).
 
Główną nagrodą jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom. Zaplanowano konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 9 marca 2011 roku. Formularze i materiały pomocnicze należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań lub pocztą elektroniczną:
konkurs@smartlink.pl Laureatów poznamy podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w Warszawie od 5 do 7 maja 2011 roku.
 
Więcej informacji o konkursie na stronie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

"Polska pięknieje" także na Warmii i Mazurach

W 2009 roku w kategorii turystyka aktywna wyróżniony został projekt zagospodarowania nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (tor kajakowy, wyciąg dla narciarzy wodnych, plaża miejska). Rok później, tym razem w kategorii obszary wiejskie, nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. Z.o.o. z Kamionki pod Nidzicą.

facebook
pinterest