Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!

 Świadczysz usługi noclegowe turystom? Jeżeli tak, to pamiętaj by zarejestrować swój obiekt w specjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo. Nie zapomnij również o pobraniu opłaty miejscowej, dzięki której nasze miasto może się rozwijać!

 Jak zarejestrować obiekt?

1. Pobierz wniosek o dokonanie wpisu. 

√ druk dostępny na stronie: 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy  

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24.

 2. Złóż wniosek w Urzędzie. 

√ osobiście - w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24.

√ listownie - adres: Urząd Miejski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo 

√ elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap.gov.pl: ummragowo/SkrytkaESP

 3. Pobierz potwierdzenie: 

√ jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej i dołącz do wniosku.

 Ile to kosztuje?

1. Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

2. Zaświadczenie o dokonanym wpisie: 17,00 zł.

 Jak wpłacać?

√ w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie II piętro pok. 56 w godzinach 8:00-14:00 

√ przelewem na rachunek bankowy 

√ dane do przelewu: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, 

√ nr rachunku bankowego: PKO BP O/Mrągowo, 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Jesteś już zarejestrowany ale zmieniły się Twoje dane? Zgłoś zmiany w rejestrze już dziś! 

 Jak zgłosić zmiany?

√ Skorzystaj z formularza „zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie”. Druk dostępny na stronie: www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24.

 Kiedy zgłaszać zmiany?

√ po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii, 

√ przy zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 

√ przy zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby pokoi, 

√ przy zmianie danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, strony internetowej

√ inne zmiany – masz wątpliwości – zadzwoń!

Nie prowadzisz już działalności? 

Zgłoś zakończenie świadczenia usług! Wykreśl swój obiekt z ewidencji!

Kiedy zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Każdorazowo, gdy przedsiębiorca nie prowadzi już usług, ma obowiązek zgłoszenia tego do ewidencji. 

Jak zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich”

√ druk dostępny na stronie 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24

Dodatkowe informacje na temat wpisów do ewidencji można uzyskać pod numerem telefonu 721 620 555 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATA MIEJSCOWA KROK PO KROKU

Czym jest opłata miejscowa?

To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Kto ustanawia opłatę miejscową?
Opłatę miejscową regulują przepisy miejscowe. Na obszarze miasta Mrągowa została wprowadzona Uchwałą Nr XLIV/1/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
Jaka stawka obowiązuje w Mrągowie?
W 2022 roku wysokość opłaty miejscowej wynosi 2,50 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Co należy zrobić aby pobierać opłatę miejscową?
Nosząc się z zamiarem przyjmowania turystów, należy zaopatrzyć się w kwitariusz do pobierania opłaty miejscowej, który pobrać można w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (p. I pok. 56 – KASA). 
√ Nie dotyczy to podmiotów dysponujących wewnętrznym informatycznym systemem umożliwiającym rejestrację i pobór opłaty miejscowej.
Jak rozliczać opłatę miejscową?
Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy przekazać do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 
√ Z tytułu pobranych opłat przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. 
Jak dokonać wpłaty?
1. Osobiście: w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.
2. Przelewem: na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.
Dodatkowe informacje na temat opłaty miejscowej można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 33 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Słowniczek:
usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
turysta - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. (art. 3 ust 1 pkt 8, 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).
 

Obiekty wpisane do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

MRĄGOWO
Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
WWW., f
1.

Kwatery prywatne

ul. Młodkowskiego 34

511056896
 
2.
Dom jednorodzinny
 ul. Słoneczna 63
507130665
 
3.

Gościniec Mazurski

 ul. Wolności 10
897 415 901
4.

Dom jednorodzinny - pokoje gościnne

 ul. Laskowa 31
660990491
5.

Pokoje gościnne

 ul. Łąkowa 6/2
698873386
 
6.

Kwatery prywatne

 ul. Łąkowa 3/4
603848888
 
7.

Usługi hotelarskie

 ul. Jaszczurcza Góra 26
89 741 39 77
8.

Pokoje gościnne

 ul. Młodkowskiego 40 A
89 741 85 71
 
9.

Domek - pokoje do wynajęcia

 ul. Prusa 4
601 812 373
 
10.

Gościniec MOLO

 ul. Jeziorna 1B
89 741 87 00
11.
Klub Kasyno
 ul. Wojska Polskiego 6A
89 741 36 03
12.

Apartamenty PUK PUK

 ul. Oficerska 4A
729 208 488
13.

Domki letniskowe "U Królowej Mazur"

 ul. Nowogródzka 2B
601591088
 
14.

Pokoje gościnne

 ul. Giżycka 10
506186969
15.

Pokoje gościnne

ul. Na Ostrowiu 20

89 741 43 16
 
16.
Pokoje gościnne
 ul. Dziękczynna 55
513 150 825
 
17.
Apartament
 ul. Wojska Polskiego 52
605 539 565
18.
Apartament
 ul. Giżycka 8
602 294 453
 
19.

Apartament "Dobry znak"

 os. Nikutowo 51
785 446 565
 
20.

Corner House

 ul. Krzywa 55
506992700
21.

Juno Holiday

 ul. Harcerska 8A
697972266
 
22.

Apartament Natalia

 ul. Królewiecka 43A
507 486 758
 
23.

Pokoje nad jeziorem Czos

 ul. Wojska Polskiego 101
664805715
24.

Pokoje gościnne

 ul. Młynowa 16A
609031774
 
25.

Apartament pod niebieskim pagajem

 ul. Łąkowa 5/3
607580555
26.

Zakątek nad Junem

 ul. Wolności 21
607659333
 
27.

Pokoje gościnne

 ul. Ratuszowa 14/5

603952682
 
28.
Pokoje gościnne
 ul. Królewiecka 22/10
501345818
 
29.

Pokoje gościnne

 Plac Wyzwolenia 1
501345818
 
30.

Pokoje gościnne

 os. Nikutowo 27
501242696
 
31.
Go Mazury
 ul. Harcerska 8B
601094715
32.

Domki letniskowe

 ul. H. Sienkiewicza 9
784419468
 
    
33.
Apartament
 ul. Królewiecka 45C
600381725
 
34.

Domki letniskowe

 ul. Mrongowiusza 85
512204197
 
35.

Pokoje gościnne

 ul. Gen. Wł. Andersa 2A
692464969
 
36.

Wynajem pokoi

 ul. Jaworowa 8
518825025
 
37.

Pokoje gościnne

 ul. Słoneczna 129
501283483
 
38.

Słoneczny Dom

 ul. Słoneczna 131
502510186
39.

Apartament Mój Azyl

 ul. Wileńska 31/31
507037044
40.

Miasteczko Westernowe Mrongoville

 ul. Młynowa 50
502 538 766
41.

Apartamenty MER

 ul. Laskowa 12
512534542
42.

Noclegi przy Czosie

 ul.Nowogródzka 2B
539349842
43.

Sielanka nad Junem

 ul. Młodkowskiego 34 A
691670888
44.
Mały Domek

ul. Krucza 18

502249740
45.

Pokoje gościnne

 ul. Grunwaldzka 1
874291551
 
46.

Kawalerka - apartament

 ul. Boh.Warszawy 11 A
504907447
 
47.

Apartament Masovia & Koja

 ul. 8 Maja 21/6
504138317
 
48.

Apartament Masovia & Koja

 ul. Plac Kajki 3/5
504138317
 
49.

Apartamenty Mazury

 ul. Wojska Polskiego 85
606576700
 
50.

Apartamenty Polonia

 ul. Warszawska 10
507402757
51.

Apartamenty Mrągowo na Poddaszu po Schodkach

 ul.Młynowa 38
604309381
52.

Domki w Parku

 ul. Wolności 44 C
693754333
53.

Wakacje u Mrągowianki

ul. Wojska Polskiego 39

501741445
54.

Apartament Ogrodowa Mazury

 ul. Ogrodowa 2/5
502026056
 
55.
Twój Dom

ul. Bohaterów Warszawy 10

509525035
 
56.
Oficerska
 ul.Oficerska 29/38
601645955
 
57.
Młodkowskiego

Młodkowskiego 40 E/13

601645955
 
58.
Apartament
 ul. Ratuszowa 1A/19
606405765
 
59.

Mrągowo Sport

 ul. Młynowa 51
897413480
60.
 EVA
 ul.Jaszczurcza Góra 14
89 743 32 00
61.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/8

534834334
62.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/7
534834334
63.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/5
534834334
64.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/6

534834334
65.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Czos

ul.Oficerska 19 A/7

534834334
66.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Czos

ul.Młodkowskiego 40D/10
534834334
67.
DAN-JAR

os. Mazurskie 17 A

508177671
 
68.

Gościniec Zielony Domek

ul. Młodkowskiego 24

502531079
69.
Willa Edyta
ul. Laskowa 10
897414366
70.
Willa Wądołowski
ul. Królewiecka 42
897418700
 
71.
Apartamenty Na Rogu
ul. Królewiecka 21/32
501042715
 
72.

Apartamenty Mała Warszawska

 ul. Mała Warszawska 4/22
501042715
 
73.
Apartamenty Na Rogu
 ul. Królewiecka 21/33
501042715
 
74.

Apartamenty Mała Warszawska

 ul. Mała Warszawska 4/21
501042715
 
75.

Instytut Zdrowia i Hortiterapii

ul. Krzywa 70
518921104
76.
Tęczowy Zakątek
ul. Leśna Droga 6 c
508119296
77.

Domki na wodzie

ul. Nadbrzeżna
668051301
78.

Ster na Mazury

ul. Królewiecka 18 C
607557666
79. Apartament przy jeziorku Magistrackim ul. Mała Warszawska 4/10 784 413 536  
80. Domek U Wiktorii ul. Krasińskiego 28 796 021 816  
81. Apartament Mrągowia ul. Mrongowiusza 3/4 89 675 52 38  
82. DeBoskie Domki ul. Wileńska 22 662 717 362