Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!

 Świadczysz usługi noclegowe turystom? Jeżeli tak, to pamiętaj by zarejestrować swój obiekt w specjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo. Nie zapomnij również o pobraniu opłaty miejscowej, dzięki której nasze miasto może się rozwijać!

 Jak zarejestrować obiekt?

1. Pobierz wniosek o dokonanie wpisu. 

√ druk dostępny na stronie: 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy  

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24

√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5 

 2. Złóż wniosek w Urzędzie. 

√ osobiście - w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24

√ listownie - adres: Urząd Miejski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo 

√ elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap.gov.pl: ummragowo/SkrytkaESP

 3. Pobierz potwierdzenie: 

√ jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej i dołącz do wniosku.

 Ile to kosztuje?

1. Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

2. Zaświadczenie o dokonanym wpisie: 17,00 zł.

 Jak wpłacać?

√ w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie II piętro pok. 56 w godzinach 8:00-14:00 

√ przelewem na rachunek bankowy 

√ dane do przelewu: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 

√ nr rachunku bankowego: PKO BP O/Mrągowo, 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Jesteś już zarejestrowany ale zmieniły się Twoje dane? Zgłoś zmiany w rejestrze już dziś! 

 Jak zgłosić zmiany?

√ Skorzystaj z formularza „zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie”. Druk dostępny na stronie: www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24

√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5

 Kiedy zgłaszać zmiany?

√ po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii, 

√ przy zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 

√ przy zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby pokoi, 

√ przy zmianie danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, strony internetowej

√ inne zmiany – masz wątpliwości – zadzwoń!

Nie prowadzisz już działalności? 

Zgłoś zakończenie świadczenia usług! Wykreśl swój obiekt z ewidencji!

Kiedy zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Każdorazowo, gdy przedsiębiorca nie prowadzi już usług, ma obowiązek zgłoszenia tego do ewidencji. 

Jak zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich”

√ druk dostępny na stronie 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24

√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5

Dodatkowe informacje na temat wpisów do ewidencji można uzyskać pod numerem telefonu 721 620 555 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATA MIEJSCOWA KROK PO KROKU

Kto ustanawia opłatę miejscową?

Opłatę miejscową regulują przepisy miejscowe. Na obszarze miasta Mrągowa została wprowadzona Uchwałą Nr LXVIII/6/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.

Czym jest opłata miejscowa?

To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Jaka stawka obowiązuje w Mrągowie?
W 2024 roku wysokość opłaty miejscowej wynosi 3,22 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Co należy zrobić aby pobierać opłatę miejscową?
Nosząc się z zamiarem przyjmowania turystów, należy zaopatrzyć się w kwitariusz do pobierania opłaty miejscowej, który pobrać można w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (p. I pok. 56 – KASA). 
√ Nie dotyczy to podmiotów dysponujących wewnętrznym informatycznym systemem umożliwiającym rejestrację i pobór opłaty miejscowej.
Jak rozliczać opłatę miejscową?
Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy przekazać do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 
√ Z tytułu pobranych opłat przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. 
Jak dokonać wpłaty?
1. Osobiście: w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.
2. Przelewem: na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.
Dodatkowe informacje na temat opłaty miejscowej można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 16 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Słowniczek:
usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
turysta - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. (art. 3 ust 1 pkt 8, 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).
 

Obiekty wpisane do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

MRĄGOWO
Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
WWW., FB
1.

Kwatery prywatne

ul. Młodkowskiego 34

511 056 896
 
2.
Dom jednorodzinny
 ul. Słoneczna 63
507 130 665
 
3.

Gościniec Mazurski

 ul. Wolności 10
89 741 59 01
4.

Dom jednorodzinny - pokoje gościnne

 ul. Laskowa 31
660 990 491
5.

Pokoje gościnne

 ul. Łąkowa 6/2
698 873 386
 
6.

Kwatery prywatne

 ul. Łąkowa 3/4
603 848 888
 
7.

Usługi hotelarskie

 ul. Jaszczurcza Góra 26
89 741 39 77
8.

Pokoje gościnne

 ul. Młodkowskiego 40 A
89 741 85 71
 
9.

Domek - pokoje do wynajęcia

 ul. Prusa 4
601 812 373
 
10.

Gościniec MOLO

 ul. Jeziorna 1B
89 741 87 00
11.
Klub Kasyno
 ul. Wojska Polskiego 6A
89 741 36 03
12.

Apartamenty PUK PUK

 ul. Oficerska 4A
729 208 488
13.

Domki letniskowe "U Królowej Mazur"

 ul. Nowogródzka 2B
601 591 088
 
14.

Pokoje gościnne

 ul. Giżycka 10
506 186 969
15.

Pokoje gościnne

ul. Na Ostrowiu 20

89 741 43 16
 
16.
Pokoje gościnne
 ul. Dziękczynna 55
513 150 825
 
17.
Apartament
 ul. Wojska Polskiego 52
605 539 565
18.
Apartament
 ul. Giżycka 8
602 294 453
 
19.

Apartament "Dobry znak"

 os. Nikutowo 51
785 446 565
 
20.

Zakątek Wileński

 ul. Wileńska 8A
601 974 158
21.

Juno Holiday

 ul. Harcerska 8A
697 972 266
 
22.

Apartament Natalia

 ul. Królewiecka 43A
507 486 758
 
23.

Pokoje nad jeziorem Czos

 ul. Wojska Polskiego 101
664 805 715
24.

Pokoje gościnne

 ul. Młynowa 16A
609 031 774
 
25.

Apartament pod niebieskim pagajem

 ul. Łąkowa 5/3
607 580 555
26.

Zakątek nad Junem

 ul. Wolności 21
607 659 333
 
27.

Pokoje gościnne

 ul. Ratuszowa 14/5

603 952 682
 
28.
Pokoje gościnne
 ul. Królewiecka 22/10
501 345 818
 
29.

Pokoje gościnne

 Plac Wyzwolenia 1
501 345 818
 
30.

Pokoje gościnne

 os. Nikutowo 27
501 242 696
 
31.
Go Mazury
 ul. Harcerska 8B
601 094 715
32.

Domki letniskowe

 ul. H. Sienkiewicza 9
784 419 468
 
    
33.
Apartament
 ul. Królewiecka 45C
600 381 725
 
34.

Domki letniskowe

 ul. Mrongowiusza 85
512 204 197
 
35.

Pokoje gościnne

 ul. Gen. Wł. Andersa 2A
692 464 969
 
36.

Wynajem pokoi

 ul. Jaworowa 8
518 825 025
 
37.

Pokoje gościnne

 ul. Słoneczna 129
501 283 483
 
38.

Słoneczny Dom

 ul. Słoneczna 131
502 510 186
39.

Apartament Mój Azyl

 ul. Wileńska 31/31
507 037 044
40.

Miasteczko Westernowe Mrongoville

 ul. Młynowa 50
502 538 766
41.

Apartamenty MER

 ul. Laskowa 12
512 534 542
42.

Noclegi przy Czosie

 ul.Nowogródzka 2B
539 349 842
43.

Sielanka nad Junem

 ul. Młodkowskiego 34 A
691 670 888
44.
Mały Domek

ul. Krucza 18

502 249 740
45.

Apartament na wynajem

 ul. Oficerska 29/5
798 204 795
 
46.

Kawalerka - apartament

 ul. Boh.Warszawy 11 A
504 907 447
 
47.

Apartament Masovia & Koja

 ul. 8 Maja 21/6
504 138 317
 
48.

Apartament Masovia & Koja

 ul. Plac Kajki 3/5
504 138 317
 
49.

Apartamenty Mazury

 ul. Wojska Polskiego 85
606 576 700
 
50.

Apartamenty Polonia

 ul. Warszawska 10
507 402 757
51.

Apartamenty Mrągowo na Poddaszu po Schodkach

 ul.Młynowa 38
604 309 381
52.

Domki w Parku

 ul. Wolności 44 C
693 754 333
53.

Wakacje u Mrągowianki

ul. Wojska Polskiego 39

501 741 445
54.
 Apartament u Wiesi  ul. Młynowa 26

 661 211 586

 
55.
Twój Dom

ul. Bohaterów Warszawy 10

509 525 035
 
56.
Oficerska
 ul.Oficerska 29/38
601 645 955
 
57.
Młodkowskiego

Młodkowskiego 40 E/13

601 645 955
 
58.
Apartament
 ul. Ratuszowa 1A/19
606 405 765
 
59.

Mrągowo Sport

 ul. Młynowa 51
89 741 34 80
60.
 EVA
 ul.Jaszczurcza Góra 14
89 743 32 00
61.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/8

534 834 334
62.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/7
534 8343 34
63.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/5
534 834 334
64.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Magistrackie

ul.Dolny Zaułek 3A/6

534 834 334
65.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Czos

ul.Oficerska 19 A/7

534 834 334
66.

Apartamenty z Widokiem Na Mazury Jezioro Czos

ul.Młodkowskiego 40D/10
534 834 334
67.
DAN-JAR

os. Mazurskie 17 A

508 177 671
 
68.

Gościniec Zielony Domek

ul. Młodkowskiego 24

502 531 079
69.
Willa Edyta
ul. Laskowa 10
89 741 43 66
70.
Willa Wądołowski
ul. Królewiecka 42
89 741 87 00
 
71.
Apartamenty Na Rogu
ul. Królewiecka 21/32
501 042 715
 
72.

Apartamenty Mała Warszawska

 ul. Mała Warszawska 4/22
501 042 715
 
73.
Apartamenty Na Rogu
 ul. Królewiecka 21/33
501 042 715
 
74.

Apartamenty Mała Warszawska

 ul. Mała Warszawska 4/21
501 042 715
 
75.

Instytut Zdrowia i Hortiterapii

ul. Krzywa 70
518 921 104
76.
Tęczowy Zakątek
ul. Leśna Droga 6 c
508 119 296
77.

Domki na wodzie

ul. Nadbrzeżna
668 051 301
78.

Ster na Mazury

ul. Królewiecka 18 C
607 557 666
79. Apartament przy jeziorku Magistrackim ul. Mała Warszawska 4/10 784 413 536  
80. Domek U Wiktorii ul. Krasińskiego 28 796 021 816  
81. Apartament Mrągowia ul. Mrongowiusza 3/4 89 675 52 38  
82. DeBoskie Domki ul. Wileńska 22 662 717 362