Mini Przepustka do Mrągowa

Data dodania: 2011.03.30 18:56

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza do udziału w MINI PRZEPUSTCE DO MRĄGOWA -  4. Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Country Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 30 lipca podczas Pikniku Country w Mieście.

Celem Przeglądu jest popularyzacja muzyki country i Mrągowa jako polskiej stolicy country, promocja młodych talentów wokalnych, a także stworzenie możliwości prezentacji młodym wykonawcom muzyki country oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.

REGULAMIN

1. Organizator:
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
tel.: 89 743 34 50; fax: 89 743 34 60,
www.ckit.mragowo.pl

2. Miejsce i termin:
30 lipca 2011 r. (sobota) - Amfiteatr na Placu Unii Europejskiej (podczas “Pikniku Country w Mieście”)

3. Cele Przeglądu:
- popularyzacja muzyki country i Mrągowa jako polskiej stolicy country,
- promocja młodych talentów wokalnych,
- stworzenie możliwości prezentacji młodym wykonawcom muzyki country
oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.

4. Zasady uczestnictwa:
- w przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne oraz zespoły wokalno - instrumentalne w wieku 12 - 18 lat,
- uczestnicy zobowiązani są przygotować dwa utwory w stylu country, w tym minimum jeden w języku polskim,
- uczestnicy mogą korzystać z własnego nagrania podkładu muzycznego (półplayback) lub z akompaniamentu instrumentalnego (instrumenty własne, zapewniamy backline),
- podkłady muzyczne nagrane na CD muszą być opisane: wykonawca, tytuł piosenki,
- uczestnicy prezentujący się z własnymi zespołami muszą opisać szczegółowo wymogi sprzętowo - nagłośnieniowe,
- uczestnicy zgłaszają swój udział w Przeglądzie na kartach zgłoszeń wg załączonego wzoru, w terminie do 17 czerwca br. na adres organizatora,
- koszt dojazdu, noclegu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące
- istnieje możliwość rezerwacji noclegu na koszt wykonawcy

5. Ocena i nagrody:

- wykonawców oceni jury powołane przez organizatora,
- ocenie podlegać będzie: dobór repertuaru, walory głosowe, interpretacja utworu, aranżacja, ogólny wyraz artystyczny,
- laureaci otrzymają nagrody pieniężne,
- laureaci Przeglądu (dwóch wykonawców) zaproszeni zostaną do udziału w projekcie edukacyjno – promocyjnym dla młodych wokalistów „Next Generation” Fundacji Country

6. Sprawy organizacyjne:
- kolejność prezentacji ustala organizator, po otrzymaniu kart zgłoszeń,
- zmiany repertuaru podanego na zgłoszeniu są niedopuszczalne w trakcie trwania Przeglądu,
- kontakt w sprawie Przeglądu - Justyna Zapała, tel. 89 743 34 65, e-mail:
j.zapala@ckit.mragowo.pl


Zachęcamy do udziału w Przeglądzie.


Regulamin wraz z kartą zgłoszenia.

facebook
pinterest