Ziemia Święta, Cud Ognia i Chwała obłoków.

Data dodania: 2011.03.02 14:08

„Wszystkie religie mają ten sam dar przemiany naszych uczuć w uczucia pozytywne”
XIV Dalajlama

 

 

Zdjęcia przedstawione na wystawie w CKiT w Mrągowie są odzwierciedleniem wieloletnich pielgrzymek o. diakona Sławomira Ostapczuka z Białegostoku do Ziemi Świętej.
Jerozolima to święte miasto dla trzech największych religii monoteistycznych: dla Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu. Jerozolima to miasto gdzie dokonało się dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego i nastąpiło zawarcie Nowego Przymierza we Krwi Chrystusa. Miasto Męki i śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. W tym mieście na grono Apostołów i pierwszych uczniów zstąpił Duch Święty w postaci języków ognia. Chrystus płakał nad Jerozolimą, jako miastem zbuntowanym i niewiernym, ale w niej dokonał swej Paschy.
Jerozolima to miasto, które piękno i świętość zlewają się w wieczna pieśń tęsknoty za nim, dla wszystkich, którzy je kiedykolwiek odwiedzili…
W Jerozolimie w kaplicy Bożego Grobu można zobaczyć Cud Świętego Ognia.

Święty Ogień
Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego dowodzą, iż we wnętrzu bazyliki każdego roku zobaczyć można tzw. Cud Świętego Ognia. Ma on miejsce każdego roku w Wielką Sobotę (według kalendarza juliańskiego, obowiązującego w Cerkwi Prawosławnej). Co roku z okazji prawosławnych Świąt Wielkanocy przybywa tam wielu pielgrzymów z Grecji, Cypru, ale też i z całego świata. Około godziny 13:45 czasu miejscowego prawosławny patriarcha Jerozolimy trzykrotnie obchodzi kaplicę Bożego Grobu. Następnie zdejmuje szaty liturgiczne i z dwoma dużymi pękami świec (po 33 sztuki - tyle ile lat miał Chrystus) wchodzi do kaplicy Anioła, a następnie do właściwej kaplicy Grobu. Wejście do kaplicy jest pieczętowane, a sam patriarcha, jeszcze przed wejściem do jej wnętrza, sprawdzany jest czy nie wnosi niczego dzięki czemu mógłby zaprószyć ogień. Po modlitwie (czasami czas oczekiwania jest dłuższy, a czasami krótszy), wedle relacji patriarchy, samoistnie pojawia się ogień na płycie Grobu Pańskiego, od którego zapala on świece i wynosi do wiernych, ogłaszając radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Ogień schodzi też na pęki świec wiernych Kościoła Prawosławnego.
Specyfika cudu, według wiernych Kościoła Prawosławnego, polega na fakcie, iż przez pewien okres czasu ogień zupełnie nie parzy i pielgrzymi mogą "omywać" nim twarz i ręce nie narażając się przy tym na żadne obrażenia.
Wystawa zdjęć przedstawia: Święty Ogień, Cerkwie Patriarszą, Golgotę, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew Joakima i Anny, Cerkiew z kamieniem pomazania, Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej, Cerkiew Narodzenia Matki Bożej, Sykomorę Zacheusza, czy Dąb Mamre i wiele innych miejsc związanych z Świętym Miastem Jerozolimą w 2000 lat po Chrystusie.

 

Tekst: Ks. Adam Stefanowicz

facebook
pinterest