Nowa ekspozycja petrograficzna w Izbie Przyrodniczej

Data dodania: 2016.04.13 15:20

W Izbie Przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni powstała ekspozycja petrograficzna, prezentująca skały i skamieniałości północno - wschodniej Polski. W kolekcji prezentowane są zarówno pospolite i łatworozpoznawalne skały osadowe, takie jak piasek, żwir i glina, jak również pojedyncze przykłady skał magmowych i metamorficznych, których naturalne odsłonięcia obserwuje się na południu naszego kraju, natomiast na terenie Mazur występują w formie tzw. głazów narzutowych. Wśród nich najczęściej spotykane są skały krystaliczne: magmowe - granity i porfiry, i metamorficzne - gnejsy i kwarcyty.

Skała to naturalny zespół minerałów, powstały na powierzchni lub pod powierzchnią Ziemi. Minerał to pierwiastek, związek chemiczny lub mieszanina związków chemicznych, występująca w stałym stanie skupienia i powstała w sposób naturalny. Skały mogą składać sie z jednego lub wielu minerałów, są to tzw. skały mono- i polimineralne. Ze względu na sposób powstawania dzielimy je na magmowe, osadowe i przeobrażeniowe (metamorficzne).

Skamieniałości zachowują się w skałach osadowych, czyli powstających z nagromadzenia się osadu na dnie zbiorników morskich lub lądowych. W Izbie Przyrodniczej prezentowane są m.in. fragmenty rostrum belemnitów, muszlowce i rafowce.

facebook
pinterest