Kuźnie

SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

 

Kuźnie opisane w artykule położone są na Ziemi Mrągowskiej.

 

Kuźnia z XIX w. znajdująca się w zespole dworsko-folwarcznym w Bożem, gm. Mrągowo

 

 

Zabytkowa kuźnia z podcieniami, murowana z poł. XIX wieku znajdująca się w Burszewie. Wpisana do Rejestru Zabytków 15 sierpnia 1968 roku. Obecnie nie istnieje.

 

 

 

Bezpłatnie.

 

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 26
11-700 Mrągowo
tel. (89) 741 80 39
www.it.mragowo.pl

 

Mrągowo

Zespół dworsko-folwarczny we wsi Boże

Szlaki piesze

Szlaki rowerowe

 

Mrągowo

 

facebook
pinterest