Mrągowskie Pogaduszki - Czaszkowo. Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach

Zapraszamy na Mrągowskie Pogaduszki z dr Aleksandrą Rzeszotarską - Nowakiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i dr Tomaszem Nowakiewicz z Instytutu Archeologii UW, pt. Czaszkowo; Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków.


Pogaduszki odbędą się we wtorek 27 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w
Muzeum w Mrągowie, Stary Ratusz Miejski, ul. Ratuszowa 4.

Arcyciekawe spotkanie z archeologami i autorami kilku opracowań naukowych, unikatowe informacje o niezwykłym stanowisku archeologicznym w powiecie mrągowskim. W tym prezentacja książki o badaniach materiału archeologicznego z Czaszkowa.
 

facebook
pinterest