Zielone Lato 2016

Data dodania: 2016.04.14 09:48

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato, skierowanego do właścicieli zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie naszego województwa.

Celem konkursu jest promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz popularyzacja przedsiębiorczości na wsi. Organizatorami konkursu są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
a) Gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika
b) Gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi
c) Zagrody edukacyjne Warmii i Mazur

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 29 kwietnia 2016 na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronach  www.wrota.warmia.mazury.pl oraz www.mazurytravel.com.pl

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne oraz będą promowani na wytypowanych stronach www prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Zwycięzcy będą mieli również możliwość nieodpłatnej promocji swoich obiektów na targach turystycznych, w których uczestniczą organizatorzy konkursu. Łączna wartość nagród finansowych nie przekroczy 20.000 zł.

Pobierz:
Arkusz zgłoszeniowy
Regulamin
Oświadczenie


facebook
pinterest