15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego
15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Przed nami kolejna edycja plenerowej imprezy 15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Serdecznie zapraszamy w dniu 13 lipca w godz. 10:00 – 17:00 na Plac Jana Pawła II w Mrągowie.

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki, dział OIK, tel. 89 743 34 70, e-mail - 
info@ckit.mragowo.pl

Jednym z centralnych miejsc będą warsztaty. Na kilkudziesięciu metrach kwadratowych każdy może uczestniczyć w pokazach i warsztatach kreatywnych. Poza tym, że każdy z odwiedzających Przegląd będzie mógł przyjrzeć się artystycznym działaniom twórców, będzie także możliwość udziału w warsztatach rękodzielniczych:

Warsztat ceramiki
- W czasie warsztatów poznawana jest historia garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie. Osoby chętne mogą spróbować własnych sił na kole i samodzielnie polepić w glinie. Wyroby, które powstaną w trakcie spotkania pozostawiane są na pamiątkę.

Warsztat witrażownika
- Witraż to rzemiosło i sztuka. Tajemnicą witrażu jest światło, które potrafi wygrywać na szkle miliony nut, odcieni, blasków... Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką wykonywania witrażu metodą Tiffany'ego; będą mieli możliwość stworzyć dekoracje okien, biżuterię i wiele, wiele innych pamiątek.

Warsztat pieczenia chleba - Perełką tegorocznego Przeglądu będzie MOBILNY PIEC CHLEBOWY. Na tym cudownie pachnącym stanowisku odbywać się będą pokazy i warsztaty robienia chleba. Od rozpoczęcia imprezy i cyklicznie co 30-40 minut będą odbywały sie warsztaty podczas, których każdy uczestnik skomponuje smak swojego chleba, własnoręcznie wygniecie ciasto i uformuje własny bochenek chleba. Dodatki, które uczestnicy będą mieli do wyboru to pestki dyni i słonecznika, cebulkę oraz czosnek, śliwkę, rodzynki a także warmiński miód. Oprócz tych dodatków będą mogli skorzystać z ziół tj. bazylia, cynamon i oregano.

Pod czujnym okiem mistrzów będzie można samodzielnie zrobić chleb, który będzie wypiekany na miejscu w specjalnym mobilnym piecu chlebowym!


REGULAMIN

15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są:
Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest:
Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 –70,  e-mail -  info@ckit.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@ckit.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 6 lipca 2018 r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

Z akredytacji zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur”
UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 5 lipca 2019 r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 5 lipca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

 

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 15. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach. Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 13 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

karta zgłoszenia - do pobrania