Informacje ogólne

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) powstało 17 października 2004 roku. Siedziba mieści się w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT) przy ulicy Warszawskiej 26. CKiT jest samorządową jednostką kultury.

Biuro „i” jest bardzo funkcjonalne i przestronne. Na ponad 40 m² wydzielone miejsca mają informatorzy,
turyści i osoby korzystające z internetu. Dla nich dostępne są dwa stanowiska, w tym jedno dla osób niedowidzących. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych oraz miejsce na pozostawienie rowerów. Oznakowany jest znakiem „i”, co ułatwia identyfikację miejsca utożsamiając placówkę z przynależnością do systemu informacji turystycznej. Niedaleko znajduje się duży parking, także dla autokarów.

W pobliżu budynku znajduje się duża tablica z planem miasta. Położenie budynku zapewnia dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Ziemię Mrągowską, a powyższe rozwiązania zapewniają uzyskanie potrzebnych informacji także nocą.

Placówka jest całoroczna. W sezonie letnim od godz. 8.00 - 18.00 w dni powszednie i od 10.00 - 15.00 w soboty i niedziele. W okresie największego nasilenia ruchu turystycznego czas pracy jest przedłużany w zależności od potrzeb. Poza letnim sezonem turystycznym biuro jest czynne w dni powszednie do 16.00.

Pracownicy


Podstawą funkcjonowania każdej informacji turystycznej jest stabilny i profesjonalny zespół pracowników. Ich wykształcenie, znajomość języków oraz oczywiście zaangażowanie i zrozumienie roli „it” w działaniach nie tylko informacyjnych, ale także promocyjnych regionu są gwarancją sukcesów.

Mrągowska ekipa składa się z trzech pracowników. Wszyscy pracują w „it” od ponad 12 lat. W mrągowskim punkcie turyści mogą uzyskać informacje w 3 językach, którymi Informatorzy biegle władają: angielski, niemiecki, rosyjski. Informatorzy są pilotami i przewodnikami turystycznymi.

Wyposażenie

Placówka jest po gruntownej modernizacji, która została przeprowadzona w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata  2007 - 2013.

W ramach projektu wyremontowano biuro, wyposażono w nowy sprzęt biurowy,  meble, prezentery, stojaki,
gablotę informacyjną, infomat, dwa miejsca dostępu do internetu dla turystów.

Został przygotowany kącik turysty z biblioteczką. Można usiąść i przejrzeć  materiały promocyjne, porozmawiać z informatorami, poradzić się ich w zakresie atrakcji turystycznych i planowania pobytu.

W holu przed punktem informacji turystycznej biurem przygotowano galerię zdjęć przedstawiającą atrakcje turystyczne Ziemi Mrągowskiej. Ma ona za zadanie zwrócić uwagę turystów i mieszkańców na możliwości wypoczynku w regionie.
 
Zakres działań

Od samego początku Informacja Turystyczna w Mrągowie ma zasięg powiatowy, a nawet wojewódzki. W punkcie mieści się  także biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska". Pracownicy „i” współpracują ze stowarzyszeniem.

Działania MCIT ukierunkowane są na trzy podstawowe grupy odbiorców: turyści, gestorzy branży turystycznej w regionie oraz mieszkańcy.

Do głównych zadań MCIT należy obsługa ruchu turystycznego, promocja Ziemi Mrągowskiej i działalność wydawnicza. W biurze odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miasta) w różnych wersjach językowych. Prowadzona jest sprzedaż widokówek, map, albumów, przewodników w wersjach: polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej oraz pamiątek.

W punkcie można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie czy kraju otrzymane z Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Warmińsko - Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną MCIT otrzymuje materiały regionalne, ale również przekazuje materiały promocyjne organizacji wojewódzkiej.

W Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej działa punkt ksero, można również wydrukować dokumenty z komputera oraz kupić bilety do kina bądź na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Działalność wydawnicza

Pracownicy MCIT sami opracowują skład graficzny i teksty promocyjne do wydawnictw. Co roku wydawane są foldery, mapy, plany miast, informatory turystyczne i kulinarne, które dotyczą informacji o mieście i regionie. Część z nich wspierają finansowo członkowie LOT Ziemia Mrągowska. Materiały informacyjne przekazywane są również gestorom branży turystycznej. W ten sposób informacja jest łatwiej osiągalna dla turystów.

Imprezy Targowe

Pracownicy MCIT corocznie biorą udział w kilkunastu imprezach targowych polskich i zagranicznych (Targi Lato Warszawa, Tour Salon Poznań, Tourtec Jelenia Góra, Ferien - Messe Wiedeń, ITB w Berlinie itd.).

Produkty Turystyczne


Pracownicy MCIT wspierają tworzenie produktów turystycznych w regionie. Dzięki ich inicjatywie nadany został certyfikat POT dla „Pikniku Country w Mrągowie i Miasteczka Westernowego Mrongoville” za najlepszy produkt turystyczny roku 2008 oraz dwa kolejne nadane przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną dla „Mrągowa - Miasta Festiwali” w roku 2009 i 2011. Z kolei w 2017 r. zostały przyznane 2 certyfikaty: dla Festiwalu Kultury Kresowej oraz Pikniku Country.

Strony internetowe

Od lipca 2005 roku funkcjonuje strona internetowa www.it.mragowo.pl administrowana przez pracownika MCIT. W 2008 r. została gruntownie zmodernizowana. Strona zawiera rozbudowaną wyszukiwarkę danych, spis imprez w atrakcyjnej formie kalendarza, interaktywną mapę powiatu mrągowskiego, galerię zdjęć, dynamiczny dział z aktualnościami oraz ogromną bazę informacji nie tylko o powiecie mrągowskim, lecz także o Warmii i Mazurach.

Celem projektu było wypromowanie atrakcji Ziemi Mrągowskiej, zwiększenie ruchu turystycznego, rozbudzenie zainteresowania oraz pogłębienie wiedzy mieszkańców Powiatu Mrągowskiego o swoim regionie.

Prowadzona jest analiza statystyczna strony, ponieważ m.in. na tej podstawie można określić zainteresowanie usługami informacji turystycznej oraz atrakcjami Ziemi Mrągowskiej. Dane wykazują tendencję wzrostową i świadczą o wzrastającej popularności strony internetowej promującej walory turystyczne Ziemi Mrągowskiej. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ zdecydowana większość osób szuka ofert urlopowych przez Internet.

Pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej zarządzają również innymi stronami: www.it.mragowo.pl, www.poznajmragowo.pl, a także zajmują się promocją w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Pobierz:

Analiza statystyczna odwiedzin strony www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012 (format pdf, 347 KB)

Imprezy krajoznawcze

MCIT wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska” zajmuje się znakowaniem szlaków turystyki aktywnej w regionie. Dotychczas oznakowanych zostało ponad 265 km szlaków rowerowych oraz 40 km szlaków pieszych. Opracowany został projekt „Systemu szlaków turystycznych Ziemi Mrągowskiej”, który obejmuje 5 szlaków o łącznej długości ok 250 km.

Współpraca

Na co dzień MCIT współpracuje z wieloma instytucjami, prasą, telewizją, z jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi),  innymi punktami „i” w regionie przesyłając im dane dotyczące bazy turystycznej regionu. Dane te ukazują się później na witrynach internetowych lub w wydawnictwach. Pracownicy promują nie tylko bazę turystyczną, ale także podejmowane w regionie przedsięwzięcia, działalność usługową i inną, ważną dla rozwoju gospodarczego.

Ważnym aspektem działalności jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu, nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców. Co roku organizowane są rajdy piesze, rowerowe, zimowe wyprawy i spływy kajakowe.

Wyróżnienia

Działalność MCIT została już wysoko oceniona. MCIT otrzymało w 2006 roku wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Kolejne laury to I miejsce w 2007 oraz 2008 r. w tym samym konkursie.

MCIT w 2011 r. złożyło wniosek o certyfikację punktu do Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej Turystycznych województwa Warmińsko Mazurskiego przy Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Placówka od września 2012 r. jest skategoryzowana, posiada najwyższą kategorię, tj. cztery gwiazdki. Certyfikat nadała Polska Organizacja Turystyczna. W 2014 roku MCIT ponownie otrzymało cztery gwiazdki.

W 2017 r. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej zostało nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w kategorii 3 gwiazdek.

Forum Informacji Turystycznych

Od roku 2009 Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznych jest członkiem Forum Informacji Turystycznych. Forum  działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej.