Od 1 stycznia 2021 r. informacja turystyczna stała się częścią Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Zadania realizowane przez Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, działające do 31 grudnia 2020 r. w ramach Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, zostały przeniesione do Urzędu Miejskiego. Od tegorocznego wysokiego sezonu turystycznego informacja turystyczna będzie funkcjonować w centralnej części Mrągowa - Ratuszu Miejskim, tak by ułatwić dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym turystom i mieszkańcom. Jednakże ze względu na podjęcie przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego decyzji o niekontynuowaniu porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo zadań z zakresu turystyki i jej promocji o zasięgu powiatowym, informacja turystyczna będzie miała charakter miejski.

Oficjalne uruchomienie punktu informacji turystycznej w ratuszu nastąpiło 4 maja 2021 r.

Obsługa klientów odbywa się w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią Covid, tzn. lada została zabezpieczona przezroczystą osłoną, przy wejściu znajduje się bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk. Został również wprowadzony limit osób mogących przebywać w punkcie.

Praca informacji turystycznej skupiona jest na 3 poziomach działania, do których należą:

1. Obsługa bezpośrednia

2. Obsługa internetowa

      • strona internetowa www.it.mragowo.pl

Strona internetowa jest dobrze wypozycjonowana, znana, aktualna i wiarygodna. Według statystyk Google Analytics od stycznia do grudnia 2020 zarejestrowano 306 009 użytkowników.

     • Social Media

- Facebook Visit Mrągowo

Fanpage jest platformą prezentacji atrakcji turystycznych miasta, historii, ciekawostek oraz bieżących działań Ref. Promocji. To kanał informacji dedykowany nie tylko turystom, ale również mieszkańcom Mrągowa.

- Instagram visit.mragowo

XXI wiek zdominowany jest przez obraz. Jednym z najpopularniejszych tworów kultury obrazkowej jest Instagram. Informacja turystyczna tworzy komunikację obrazkową za pomocą konta @visit.mragowo, gdzie umieszczane są zdjęcia Mrągowa, atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, a także fotografie z festiwali i mniejszych kulturalnych wydarzeń.

• aplikacja Blisko

BLISKO to system mobilnej komunikacji z mieszkańcami. Aplikacja informuje o wydarzeniach organizowanych na terenie miasta, repertuarze kina, a także powiadamia o blokadach dróg, alertach pogodowych i informacjach urzędowych... Aplikacja jest bezpłatna. Wymaga dostępu do internetu, ale jest tak zaprojektowana, że ma znikomy pobór danych. BLISKO pobierzesz z: AppStore , GooglePlay, Windows Store.

3. Funkcjonowanie informacji w przestrzeni miejskiej

Informacja dotycząca imprez miejskich zostanie wyeksponowane na nośnikach reklamowych - gablotach, słupach ogłoszeniowych, billboardach rozlokowanych na terenie miasta.

W ramach promocji internetowej wydarzeń oraz w przestrzeni miejskiej trwają prace nad opracowaniem spójnej strategii komunikacji w zakresie promowania wydarzeń kulturalnych i opracowaniu symbolu spajającego wszystkie działania w ramach Festiwalowego Mrągowa. Opracowane w ten sposób logo posłuży do stworzenia spójnego systemu promocji wydarzeń na FB Festiwalowe Mrągowo, stronie www.it.mragowo.pl oraz w przestrzeni miejskiej na nośnikach reklamowych. W ramach promocji wydarzeń pracownicy informacji turystycznej zebrali wszystkie przedsięwzięcia miejskie w formie kalendarza na sezon letni 2023.

Nowym zadaniem pracowników punktu informacji turystycznej jest prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Prowadzenie takiej ewidencji należy do obowiązku Burmistrza Mrągowa – art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211). Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, obiekt do ewidencji.

Zobacz: Trzy gwiazdki dla Informacji Turystycznej w Mrągowie.