Rejestracja


Turystyczna Baza Danych zawiera dane podmiotów, których działalność związana jest z turystyką.

Właścicielem strony internetowej www.it.mragowo.pl jest LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ZIEMIA MRĄGOWSKA”. Administratorem strony jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej. Członkowie LOT „Ziemia Mrągowska” są uprawnieni do umieszczenia w Bazie Danych pełnych informacji o swojej działalności. Osoba należąca do LOT „Ziemia Mrągowska” ma dostęp do czterech opcji panelu administracyjnego Użytkownika: Dane Teleadresowe, Opis obiektu, Mapa dojazdowa oraz Galeria zdjęć. Dostęp Użytkowników niezrzeszonych w Organizacji ograniczony jest do Danych Teleadresowych.

By zostać członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" należy wypełnić Deklarację Członkowską, która jest dostępna w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej lub pod: tym linkiem. Deklarację można wysłać pocztą, emailem lub dostarczyć osobiście do Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26. Ponadto należy opłacić roczną składkę członkowską. Wpłaty można uiścić osobiście lub na konto:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRAGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9350 0001 0216 3329 2062 0001

Każdy Użytkownik ma dostęp tylko do swojej podstrony, a więc może ingerować tylko w swoje dane umieszczone w Bazie. Przed publikacją wpis jest przekazywany do zatwierdzenia przez Administratora.

 

Więcej na temat LOT "Ziemia Mrągowska" pod: tym linkiem


Rejestracja nowego użytkownika Turystycznej Bazy Danych:

 • Krok 1:
  Każdy Użytkownik, który po raz pierwszy chce zamieścić dane musi się zarejestrować, tzn. wypełnić i wysłać poniższą formatkę. Należy podać swój adres e-mail oraz własne hasło dostępu. Każda kolejna aktualizacja danych następuję w Menu: Loguj. Każdy użytkownik jest zobowiązany sam aktualizować swoje dane.
 • Krok 2:
  Po rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny.
 • Krok 3:
  Aktywacja profilu użytkownika następuję po kliknięciu w link aktywacyjny.
 • Krok 4:
  Należy się zalogować i można przystąpić do zamieszczenia informacji o obiekcie w Turystycznej Bazie Danych
 • Krok 5:
  Każda zmiana będzie przekazywana do zatwierdzenia przez Administratora
   

Zamieszczając dane w Turystycznej Bazy Danych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Turystycznej Bazy Danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)".

 

Nazwy obiektów hotelarskich (m.in. hotel, motel, pensjonat) podlegają ochronie prawnej i nie można ich stosować jeśli nie uzyska się odpowiedniej kategorii. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem przed rozpoczęciem rejestracji swojego obiektu.

Rodzaje obiektów noclegowych.pdf

 

UWAGA!!!

Radzimy tekst (opis obiektu) napisać najpierw w dokumencie tekstowym i dopiero z niego skopiować go i wkleić do panelu. Należy tak zrobić aby uniknąć zbyt długiego tworzenia tekstu bezpośrednio w panelu przy jednoczesnym niezapisywaniu go, gdyż można tekst utracić.


Wypełnij poniższe pola:

E-mail będzie jednocześniej loginem.
Hasło musi zawierać przynajmniej 6 znaków
Pomoc   

Baza turystyczna

Logo