2023

2022

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2011

2009

2023
Szlak Maślanki Mrągowskiej. Edycja 2. Wędrówka przez 21 lokalizacji. Unikatowe dania z wykorzystaniem Maślanki Mrągowskiej. Najlepsze atrakcje turystyczne z Mrągowa i okolic. Dodatkowo zaproszenia na mrągowskie festiwale! Rusza druga edycja Szlaku Maślanki Mrągowskiej. Więcej o projekcie www.szlak.maslankamragowska.pl

Promocja projektu

 

2022

Szlak Maślanki Mrągowskiej - nowy kulinarny szlak na Mazurach. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, której członkiem jest Gmina Miasto Mrągowo, postanowiła smakowicie podsumować 25-lecie Maślanki Mrągowskiej. Wspólnie z branżą gastronomiczno-hotelarską z Mrągowa (gdzie lokalny produkt powstaje już od ćwierć wieku) i okolic – stworzyła Szlak Maślanki Mrągowskiej. Więcej o projekcie www.szlak.maslankamragowska.pl

 

 

 2020

Zadanie: Piknikuj w Mrągowie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 11 000,00 zł. W ramach realizacji projektu „Piknikuj w Mrągowie” nawiązującego do sztandarowego mrągowskiego festiwalu Piknik Country powstanie turystyczna publikacja, a także e-przewodnik promujące branżę turystyczną (hotele, gastronomie, atrakcje turystyczne) z Ziemi Mrągowskiej. Więcej o projekcie.
 
Piknikuj w Mrągowie - cykl artykułów o lokalach gastronomicznych w Mrągowie.
 
Polski Bon Turystyczny - Polski Bon Turystyczny można zrealizować również na Ziemi Mrągowskiej. Artykuły prezentują listę miejsc, które honorują świadczenie. Wśród podmiotów są również członkowie Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska".
 
 
 

2018


Zadanie: Mrągowo – miasto festiwali dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 7500,00 zł
Całkowity planowany koszt zadania: 9 210,00 zł
Realizacja: kwiecień – grudzień 2018 r.
 
W ramach zadania mają powstać na terenie miasta dwie wielkogabarytowe konstrukcje do robienia zdjęć. Tematyką będą nawiązywały do mrągowskich festiwali. Stylizowane tematycznie miejsce będzie dawało turystom możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia będącego kreatywną pamiątką z Warmii i Mazur.

Promocja projektu

 

2016

 

Zadanie: Zbudujmy średniowieczną wieś dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie w kwocie 3 900,00 zł
Całkowity koszt zadania: 7000,05 zł
Realizacja: wrzesień – październik 2016 r.

Po raz kolejny LOT Ziemia Mrągowska użyczyła osobowości prawnej i wsparcia merytorycznego grupie nieformalnej Mieszkańcy Szestna. Celem głównym zadania było stymulowanie aktywności obywatelskiej poprzez kontynuowanie idei budowania w Szestnie wioski tematycznej, której motywem przewodnim była gotycka architektura i średniowieczny kontekst historyczny. W ramach zadania powstały cztery tablice informacyjne w językach angielskim i niemieckim w okolicy ruin zamku oraz została przygotowana ścieżka do zwiedzania.

Szczegóły projektu

Zadanie: Powojenne spojrzenie na Mrągowo dofinansowane w ramach lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie” w kwocie 2 481,00 zł
Planowany całkowity koszt zadania: 4 900,00 zł
Realizacja: czerwiec – listopad 2016

Centrum Kultury i Turystyki  użyczyło osobowości prawnej i wsparcia merytorycznego grupie nieformalnej „Mała Ojczyzna”. Głównym celem projektu jest kontynuacja akcji zbierania powojennych zdjęć Mrągowa, wydanie albumu fotograficznego, uzupełnianie strony www.poznajmragowo.pl oraz wzmocnienie promocji dotychczasowych działań.

Szczegóły projektu

 

Zadanie: Rowerem do Piecek dofinansowane ze środków Gminy Piecki w kwocie 10 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 11 406,95 zł
Realizacja: kwiecień – lipiec 2016 r.
 
Głównym celem zadania było przystosowanie dawnego nasypu kolejowego na terenie Gminy Piecki dla ruchu pieszo – rowerowego. W ramach zadania powstała  ulotka promująca nowy 14 km szlak i zorganizowany został rajd rowerowy do Piecek.


Szczegóły projektu
 

Zadanie: Aktywny na rowerze dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 20 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 25 000,00 zł
 
Realizacja: marzec - grudzień 2016 r.

Zadanie: Aktywny na rowerze– Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dofinansował wkład własny  do projektu realizowanego z funduszy zewnętrznych w wysokości 4 000,00 zł
Realizacja: marzec - grudzień 2016 r.

 
W ramach zadania powstała nowoczesna aplikacja mobilna (rozszerzona rzeczywistość) oraz strona internetowa(www.aktywnynarowerze.pl) w podstawowym zakresie umożliwiająca prezentację danych zawartych w aplikacji.

Narzędzia są skierowane do osób aktywnych, głównie rowerzystów. Zarówno aplikacja jak i strona wspierają, upowszechniają jazdę na rowerze jako aktywność ruchową dla wszystkich, tym samym zwiększając aktywność fizyczną społeczeństwa z naciskiem na osoby pochodzące z Warmii i Mazur.

Szczegóły projektu


 

2015

 

Zadanie: Rozwój dziedzin gospodarki turystycznej, tytuł zadania: Convention Bureau Masuria; dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystkiw kwocie 7100,00 zł. Całkowity koszt zadania: 14 219,99 zł


Realizacja: marzec - grudzień 2015 r.


Zadanie polegało na rozszerzeniu dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Mrągowska” zmierzających do rozwoju turystyki biznesowej na terenie Mazur. Kluczowym działaniem było powołanie Convention Bureau Masuria oraz stworzenie i promocja markowego produktu turystyki biznesowej pod tą samą nazwą. CBM będzie kluczową instytucją promująca turystykę biznesową.  Głównym zadaniem placówki będzie promocja Mrągowa i regionu jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych.

Szczegóły projektu

Zadanie: Convention Bureau Masuria – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dofinansował wkład własny  do projektu realizowanego z funduszy zewnętrznych w wysokości 2000,00 zł.

Realizacja: marzec - grudzień 2015 r.

 


Zadanie: „Szestno-średniowieczna wieś” dofinansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie w kwocie 3470,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 5 950,00 zł

Realizacja zadania: maj – październik 2015 r.

LOT Ziemia Mrągowska użyczyła osobowości prawnej i wsparcia merytorycznego grupie nieformalnej Mieszkańcy Szestna. Celem głównym zadania było zainicjowanie powstania w Szestnie wioski tematycznej, której motywem przewodnim jest gotycka architektura wsi oraz średniowieczny kontekst historyczny. Celem szczegółowym zadania była aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miejscowości oraz promocja zasobów kulturowych poprzez promowanie idei tworzenia wioski tematycznej.

Szczegóły projektu


 

 

2014

 

Zadanie: Promocja miasta przez sport, tytuł zadania: "Sport zmienia Mrągowo - informator turystyki aktywnej" dofinansowane ze środków Urzędu Miasta w formie grantu w kwocie 2 000,00 zł. Realizacja: sierpień - wrzesień 2014 r.

W ramach zadania został przygotowany i wydany bezpłatny informator turystyki aktywnej oraz zorganizowana została impreza rowerowa „Miejska jazda”.

Informator skierowany jest do mieszkańców i turystów, którzy odwiedzając Mrągowo i okolice chcą nie tylko poznać walory kulturowe, ale również dla relaksu i odpoczynku aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport.Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” chcąc pokazać, że Mrągowo to miasto przyjazne cyklistom w ramach zadania zorganizowało również rowerowy rajd - „Miejska jazda”. Święto rowerów odbyło się we wrzesniu w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu .

Budżet projektu: 2 500,00 zł.

Zadanie: Kształtowanie przestrzeni turystycznej, tytuł zadania: Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych; dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 21 289,06 zł.

Realizacja:luty - grudzień 2014 r.

Celem zadania było połączenie szlaków rowerowych na Mazurach w jeden spójny system szlaków wzajemnie się uzupełniających. Nastąpiło to poprzez oznakowanie szlaków w centralnej części Mazur, dzięki czemu połączone zostały szlaki z północnej i południowej części.

Szlaki rowerowe projektu „Mazurskiej Sieci Rowerowej”, które  oznakowano:

1. Szlak Czerwony Mikołajki - Mrągowo - Święta Lipka – 55,5 km.
Jest to kontynuacja już istniejącego szlaku z Giżycka – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka.
Św. Lipka – Gizewo – Polska Wieś – Mrągowo – Muntowo – Użranki – Jora Wielka – Faszcze – Mikołajki
 2. Szlak żółty Ernsta Wicherta – 44,9 km.
Mrągowo – Brejdyny – Piecki – Piersławek (Izba Pamięci E. Wicherta) – Jeziorko – Kosewo – Muntowo – Mrągowo
 3. Szlak Niebieski „Krutyński Szlak Rowerowy” – 68,7 km.
Sorkwity – Jędrychowo - Grabowo – Dłużec – Bieńki – Machary – Nowy Zyzdrój – Spychowo – Uklanka – Cierzpięty – Krutyń – Gałkowo

Oznakowanych zostało łącznie 169,1 km.

Budżet projektu: 34 721,00 zł.

Zadanie: Opracowanie graficzne i tłumaczenie tekstu do albumu fotograficznego „Mrągowo w objęciach przyrody” – dofinansowane w 100 % ze środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku w kwocie 1500,00 zł

W ramach zadania opracowano album pod względem graficznym. Autorem zdjęć jest Mirosław Kleczkowski. Wykonanie projektu graficznego jest przyczynkiem do poszukiwania sponsorów druku wśród lokalnych podmiotów gospodarczych.

 
2013

 

Projekt: Organizacja spływu kajakowego promującego nowy regionalny produkt turystyczny „Szlak kajakowy rzeką Dajną”

Celem zadania była promocja nowego produktu turystycznego województwa, jakim jest szlak kajakowy Dajny. Zadanie promowało również aktywne formy spędzania czasu. Wartością dodaną projektu był fakt, że spływ rozpropaguje i stworzy dobry klimat dla wspólnych działań samorządów zmierzających do pozyskania środków na realizacje działań inwestycyjnych dotyczących szlaku Dajny.

Spływ odbył się 15.06.2013 r. Liczba uczestników: 50

Budżet projektu: 2 206,61 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 1 600 zł.

Zadanie: Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Mrągowa
Tytuł zadania: wykonanie ławeczki internetowej „Ł@pa niedźwiedzicy” .

Celem  zadania było podniesienie świadomości kulturowej, upowszechnienie informacji o herbie, uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez stworzenie turystom i mieszkańcom dogodnego miejsca do fotografowania się, pozdrowienia znajomych on-line i dystrybucję ulotki - kolorowanki „ŁAPA NIEDŹWIEDZICY”.

W ramach zadania wykonano ławeczkę internetową, wydano ulotkę w nakładzie 2000 szt. Ławeczka znajduje się na placu PCK przy Centrum Kultury i Turystyki. Obraz z kamery dostępny jest na stronie www.it.mragowo.pl.

Budżet projektu: 9 421,90 zł,  dofinansowane ze środków Urzędu Miasta w formie grantu w wysokości 3 000,00 zł .

 2011


Projekt „Publikacja serii wydawniczej promującej atrakcje turystyczne Ziemi Mrągowskiej”

Zadanie miało na celu kierowanie ruchu turystycznego do najbardziej atrakcyjnych turystycznie obiektów w regionie. Podniesie to jakość obsługi ruchu turystycznego. Foldery są rozdawane w punkcie informacji turystycznej w Mrągowie, w obiektach noclegowych, przekazywane dla Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na targi turystyczne. Wydanie serii wydawniczej o wspólnej szacie graficznej wzmocniło przekaz promocyjny Ziemi Mrągowskiej.

Przygotowywano następujące foldery w trzech wersjach językowych (polski, niemiecki, angielski):
1. Szlaki rowerowe Ziemi Mrągowskiej
2. Trasy spacerowe w Mrągowie
3. Kościół gotycki w Szestnie
4. Zabytkowe Centrum Mrągowa
5. Ziemia Mrągowska na jesień i zimę.
6. Produkty turystyczne Ziemi Mrągowskiej
7. Przyroda Ziemi Mrągowskiej
8. Zabytki Mrągowa
9. Zabytki Ziemi Mrągowskiej
10 Festiwalowe Miasto – Mrągowo

Łączny nakład folderów to 100 000 szt.

Budżet projektu: 12 000 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 4 000 zł 


Druk planów turystycznych Mrągowa

Publikacja miała na celu kierowanie turystów w najbardziej atrakcyjne miejsca Mrągowa. Plan miasta został wydrukowany w bloku w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Jest to publikacja dwustronna tzn. z jednej strony zamieszczony zostanie plan Mrągowa z modułami reklamowymi, natomiast na odwrocie opis turystyczny miasta. Plan został wydrukowany w nakładzie 30 000 sztuk.

Budżet projektu: 3 000 zł, dofinansowanie zapewnili członkowie LOT Ziemia Mrągowska, którzy sfinansowali całość projektu w formie sponsoringu finansowego.

 


 

2009


Projekt pt. Wytyczenie i oznakowanie trasy spacerowej „Poznaj Mrągowo”.

Zadanie miało na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez ogólnodostępną informację o miejscach wartych uwagi ze względu na wartość historyczną czy przyrodniczą oraz usprawnienie ruchu turystycznego podczas sezonu.

Przedmiotem działania było opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych służących do oznakowania atrakcji turystycznych (kulturowych i przyrodniczych) miasta na wytyczonej trasie spacerowej.

Wydrukowano plan miasta „Poznaj Mrągowo” w 3 wersjach językowych (polskiej, niemieckiej, angielskiej) w łącznym nakładzie 3 000 szt.

Budżet projektu: 6000 zł, dofinansowanie z Gminy Miasto Mrągowa w wysokości 5 000 zł.


Druk „Informatora Turystycznego Ziemi Mrągowskiej”

Zadanie miało na celu ułatwienie dostępu do informacji oraz promocję walorów turystycznych poprzez wydanie i dystrybucję bezpłatnego Informatora  Ziemi Mrągowskiej.

„Informator” to przewodnik turystyczny  formatu A5 zawierający 15 rozdziałów, w których na 82 stronach opisane są najciekawsze miejsca Ziemi Mrągowskiej. Rozdziały podzielono na grupy tematyczne, jak np.: Mrągowo, Mikołajki, Szlak kajakowy Krutyni, Mazurski Park Krajobrazowy, itd. Szata graficzna nawiązuje do strony internetowej www.it.mragowo.pl.

Informator dystrybuowany był bezpłatnie w punktach informacji turystycznych, hotelach, pensjonatach, restauracjach, muzeach itd. z terenu powiatu mrągowskiego. Dzięki temu turysta, który przyjechał na Ziemię Mrągowską uzyskał pełną informację o atrakcjach.
Nakład publikacji 9 000 szt.

Budżet projektu: 14 000 zł, dofinansowanie zapewnili członkowie LOT Ziemia Mrągowska, którzy sfinansowali część projektu w formie sponsoringu  w wysokości 3 200 zł.