Amfiteatr - oddany do użytkowania 6 lipca 2012 r. Położony w Mrągowie, nad jeziorem Czos, przy ul. Jaszczurcza Góra 10. Widownia liczy 5280 miejsc. Pod sceną znajdują się 4 umeblowane garderoby (13,70 m2, 26,70 m2, 24 m2, 17,80 m2), każda z łazienką oraz część restauracyjna. Na terenie amfiteatru zlokalizowy jest budynek z toaletami. Widownia podzielona jest na sektory A,B,C,D (sektor A znajduje się po prawej stronie patrząc na scenę). W górnej części sektora A znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”: 9 979 749,83 zł. Wartość dofinansowania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 2 386 235,56 zł. Beneficjent: Gmina Miasto Mrągowo.

Informacje dla uczestników imprez

W związku z pojawiającymi się pytaniami widzów informujemy, że podczas imprez w amfiteatrze:
 
- organizowane są punkty gastronomiczne,
- sprzedaż i spożywanie piwa prowadzone są zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyjątkiem jest Mazurska Noc Kabaretowa podczas, której nie jest prowadzona sprzedaż piwa.
- amfiteatr nie jest zadaszony,
- wstęp dzieci do lat 6 jest wolny, pod warunkiem, że zajmują te same miejsce razem z rodzicem,
- do amfiteatru nie wolno wprowadzać zwierząt,
- toalety są bezpłatne,
- przy amfiteatrze brak jest miejsc parkingowych. Sugerujemy pozostawianie pojazdów na parkingach zlokalizowanych przy ul. Giżyckiej, w miasteczku westernowym Mrongoville, okresowo organizowanych parkingach przez podmioty turystyczne prowadzące działalność niedaleko amfiteatru (Hotel Mercure Mrongovia - tylko na Piknik Country, Camping Cezar, pozostałe hotele, kwatery prywatne. Ceny kształtują się od 10 zł do 30 zł na czas imprezy w zależności od imprezy; 3 zł za godz. ) lub w centrum miasta (ok. 1,5 km od amfiteatru). 
- główna droga dojazdowa do amfiteatru (ul. Jaszczurcza Góra) bezpośrednio przed dużymi imprezami jest zamykana dla ruchu pojazdów (zakaz wjazdu od strony ul. Giżyckiej),
- podczas prób wykonawców amiteatr jest zamykany. Występują wówczas utrudnienia w ruchu dla pieszych spowodowane zamknięciem bram wejściowych na promenadzie wzdłuż jeziora Czos,
- poza imprezami amfiteatr (widownia) jest zamknięty. Oglądać go można z ogólnodostępnego punktu widokowego, widoczność bardzo dobra!