Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach - Gminna Biblioteka Publiczna w Sorkwitach otrzymała dotację celową na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA.

O dotację starała się jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Sorkwity reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity Pana Piotra Wołkowicza.Dotacja została przeznaczona dla instytucji kultury:Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach - Gminna Biblioteka Publiczna w Sorkwitach wraz z jej dwiema filiamii Biblioteki w miejscowościach Zyndaki i Rybno.Najbardziej na otrzymanej dotacji skorzystają  wszyscy którzy uczęszczają do bibliotek, gdyż pozyskane środki w całości  zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, a poprzez wymiane biblioteczną miedzy filiamii książka dotrze do wiekszej ilości czytelników, którzy mieszkają poza miejscowością Sorkwity.    Podobną dotację Samorząd  Gminy Sorkwity otrzymał w 2005r w kwocie 2.534,00 zł., która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.
Czytelnictwo na terenie naszej gminy za I półrocze 2005r  kształtuje się nastepująco: - wypożyczeń ogółem około  5 tysięcy - ogólna liczba voluminów około 26 tysięcy  - Bibliotekę w Sorkwitach odwiedziło 1.640 osób - Bibliotekę w Zyndakach odwiedziło 1008 osób  W  pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił niewielki wzrost wypożyczeń o około 3%. 
Cieszymy się, że pomimo powszechnego dostepu do intrenetu dla wielu czytelników książka stanowi nadal główne źródło informacji ,a pozyskana dotacja pozwoli na zakup nowych pozycji książkowych do naszych bibliotek.

Wiadomość przekazała
Dyrektor GOK Sorkwity
mgr Jolanta Puchalska - Olszewska