Wszyscy zainteresowani

nauką JĘZYKA ANGIELSKIEGO

metodą Callana

proszeni są serdecznie o przybycie na spotkanie organizacyjne w dniu 18.10.2005r.(WTOREK)

 o godz. 18,oo

do Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sorkwitach

 ul. Szkolna 18