Jesteś pracodawcą, zatrudniającym niepełnosprawnych i udzielasz się społecznie – ta oferta jest dla Ciebie. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, przy współudziale Marszałka Warmińsko – Mazurskiego proponuje pracodawcom udział w konkursie LODOŁAMACZE 2006. Jak mówią Organizatorzy, konkurs ten ma promować działania, które zmienią nastawienie społeczne i zaprezentują odpowiedni model wrażliwości społecznej. Jego główną ideą jest promowanie pracodawców, podchodzących do problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych w sposób szczególnie dojrzały. Mimo narosłych stereotypów oraz barier prawnych, można bowiem w naszych realiach stworzyć warunki, w których właściwe podejście do pracowników, będących osobami niepełnosprawnymi, pozwala osiągnąć sukces nie tylko w wymiarze społecznym, lecz także ekonomicznym.

Na całym świecie osoby niepełnosprawne uczestniczą i wnoszą swój wkład do światowego rynku pracy – taka sytuacja może być możliwa w Polsce oraz w naszym mieście, Mrągowie.

 

-                     Uczestnictwo w tej inicjatywie będzie również promocją samych pracodawców – tak zachęcają do udziału w konkursie mrągowscy urzędnicy. Miejski urząd jest jednym z takich pracodawców – pracują tu dwie osoby niepełnosprawne. Więcej informacji na temat uczestnictwa w konkursie na www.lodolamacze.info. lub pod nr telefonu: 052/348 63 83.

 

 

 

Katarzyna Enerlich