Rozpoczęła się renowacja wnętrza gotyckiego kościoła w Szestnie koło Mrągowa, uważanego przez historyków za "perłę" regionalnej architektury. Pieniądze na ten cel - 300 tysięcy złotych pochodzą głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niektóre elementy tego pokrzyżackiego kościoła pochodzą z XV wieku, budowla była wielokrotnie przebudowywana.

Kiedy Albrecht Hohenzollern wprowadzał reformację na Ziemi Mrągowskiej, rozpoczął ją właśnie od tego kościoła.Renowacja zabytku to ważne wydarzenie - ostatnio wnętrze odnawiane było po pożarze w 1647 roku. Do dziś na niektórych rzeźbach widoczne są ślady sadzy. Remont kościoła rozpoczął się w 2000 roku, został położony nowy dach, a potem odnowiono elewację. Proboszcz parafii ksiądz Sylwester Progorowicz od lat zabiega o to, by kościół był wizytówką miejscowości. Zabytek, jako jeden z pierwszych w regionie, kilka lat temu zyskał nowoczesną iluminację, a teraz konserwatorzy odnawiają ławki, malowidła i przede wszystkim renesansowe rzeźby. Część z nich z tak zwanej szkoły królewieckiej trafiło już do pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

Katarzyna Enerlich
promocja@mragowo.um.gov.pl