Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała kolejny już konkurs (VI edycja) na najlepszy produkt turystyczny pod nazwą „Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych.

Do etapu regionalnego koordynowanego przez Warmińsko - Mazurską Organizację Turystyczną zostało zgłoszonych 9 produktów z naszego województwa, z czego aż 4 zgłosiło Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska”.
 
Kapituła konkursowa postanowiła zgłosić do etapu ogólnopolskiego m.in. „Piknik Country i Western City”. Po selekcji w regionach do konkursu ogólnopolskiego regionalne organizacje turystyczne zgłosiły aż 90 produktów turystycznych, w tym 21 jest produktów pretendujących do Złotego Certyfikatu POT. O Złoty Certyfikat mógł jedynie starać się produkt, który wcześniej posiadał Certyfikat POT.

Spośród zgłoszeń, które przeszły eliminacje Kapituła przy POT nagrodziła Certyfikatem 11 produktów turystycznych, w tym jeden z Warmii i Mazur - Piknik Country i Western City, oraz wskazała 5 nominacji do Złotego Certyfikatu POT.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie Certyfikatów POT w tym jednego Złotego Certyfikatu odbędzie się podczas Gali 20 listopada o godz. 19.00 br. w klubie Mirage w Warszawie, gdzie Mrągowo odbierze Certyfikat za Piknik Country i Western City!!!