Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w Mrągowskim Centrum Informacji  Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26. Aktualnie stowarzyszenie liczy ok. 50 członków, w skład których wchodzą samorządy: miasta Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego oraz przedstawiciele sektora turystycznego.

Głównym celem działalności LOT jest promocja Ziemi Mrągowskiej, wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami zainteresowanymi branżą turystyczną.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, na co dzień współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przesyłając im dane dotyczące bazy turystycznej naszego regionu. Informacje te ukazują się później na witrynach internetowych lub w wydawnictwach. Promuje nie tylko bazę turystyczną, ale też podejmowane w powiecie przedsięwzięcia, działalność usługową, medyczną i inne ważne dla rozwoju gospodarczego. Współpracuje z gestorami, organizatorami wypoczynku, centrami szkoleń (np. na przewodników) i tym samym promuje Ziemię Mrągowską nie tylko wśród turystów, ale również potencjalnych inwestorów czy ludzi odpowiedzialnych za organizowanie wypoczynku, konferencji czy wszelkich spotkań.

Zachęcamy do wstępowania do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska!

Tutaj znajdziesz listę obiektów noclegowych, atrakcji oraz usługodawców, wspierających rozwój turystyki na Ziemi Mrągowskiej

Sprawdź co robi LOT „Ziemia Mrągowska” oraz jakie korzyści czerpią członkowie naszej Organizacji.