Organizatorzy Jarmarku Świętego Mikołaja zapraszają do udziału w konkursie "BIEG PO WYPIEK".

Regulamin 

Organizator konkursu:
Burmistrz Miasta Mrągowo
Centrum Kultury i Turystyki
Radio Planeta Mrągowo

Cel konkursu:
Celem konkursu jest kultywowanie polskiej tradycji świątecznej, w szczególności tradycji wypieku ciast bożonarodzeniowych, wykazanie się przez mieszkańców zdolnościami kulinarnymi, integracja mrągowskiej społeczności.

Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Ziemi Mrągowskiej.
2. Na konkurs należy dostarczyć wykonane przez siebie tradycyjne ciasto bożonarodzeniowe.
3. Wypieki konkursowe zostaną oceniane przez Jury.
4. Głównym kryterium oceny wypieków będą walory estetyczne i smakowe oraz nawiązanie do tematyki świątecznej.
5. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt AGD).
6. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac.
7. Wypieki dostarczyć należy w dniu Jarmarku Świętego Mikołaja – 6 grudnia 2009 na Plac Unii Europejskiej do godz. 12:00.Po podanej godzinie wypieki nie będą przyjmowane!
8. Wypieki powinny być opisane na dołączonej kartce i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko lub zespół wykonujący pracę i skład zespołu, adres – miejscowość.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąp podczas Jarmarku Świętego Mikołaja w Mrągowie, ok. godz. 15.30.
10. W sprawach konkursu należy kontaktować się z Panią Agnieszką Kozioł z CKiT - tel. (89) 743 43 70, 
info@ckit.mragowo.pl