Wyniki tegorocznej edycji "Podchody - Poznaj Mrągowo 2010"

 

Termin imprezy:01.05.2010 r., godz. 12.00 – 16.00
Miejsce:teren miasta Mrągowo
Organizator:Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” -  ul. Warszawska 26, Mrągowo

Dnia 01.05.2010 r. w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej do gry terenowej „Podchody” zgłosiły się trzy zespoły:

I zespół„Galindki” (4 osoby) – kapitan drużyny Aneta Szapiel
II zespół  (4 osoby) - kapitan drużyny Alina Groszek, Zespół Szkół Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Mrągowie
III zespół(4 osoby) – kapitan drużyny Alina Romaniuk – Chrostowska, Zespół Szkół Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Mrągowie

Po zapoznaniu zespołów z podstawowymi zasadami „Podchodów” i wręczeniu kopert z zagadkami, grupy przystąpiły do gry terenowej. O godzinie 16.00 wszyscy uczestnicy spotkali się przy stoisku Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej na Placu Unii Europejskiej, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Wynikiprzedstawiały się następująco:

I miejsce:
zespół „Galindki”, ilość punktów 135, czas zakończenia gry - 13:26
II miejsce:zespół kapitana drużyny p. Aliny Romaniuk Chrostowskiej, ilość punktów 125, czas zakończenia gry - 13:47
III miejsce:zespół kapitana drużyny p. Aliny Groszek, ilość punktów 125, czas zakończenia gry - 13:58

Nagrodyufundowali:

1. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (gry planszowe)
2. Urząd Miasta Mrągowo (gadżety reklamowe)
3. Starostwo Powiatowe w Mrągowie (gadżety reklamowe)
4. Radio Planeta Mrągowo (torby reklamowe płócienne)

 


 

Podchody – Poznaj Mrągowo 2010


Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zapraszają na „Podchody – Poznaj Mrągowo 2010.” Już po raz drugi organizujemy zabawę grupową w terenie miejskim, która polega na odgadywaniu zagadek związanych z Mrągowem.

Zobaczrelację z zeszłego roku.

Organizatorzy:
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowo.


Regulamin


Termin:
1 maja 2010 r., godz. 12.00 – 15.00

Miejsce rozpoczęcia:
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Warszawskiej 26.

Meta:

Stoisko Mragowskiego Centrum Informacji Turystycznej na placu Unii Europejskiej.

Termin wręczenia nagród
1 maja godz. 16.00 podczas obchodów majówki w Mragowie na placu Unii Europejskiej


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


1.Organizatorem konkursu jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowa.
2.Siedzibą Organizatorów jest: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
3.Organizatorzy odpowiedzialni są za organizacyjną stronę konkursu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Informacje dostępne na: www.it.mragowo.pl
4.W "Podchodach" brać udział może każdy.
5.Do "Podchodów" zgłaszają się zespoły maksymalnie 4-osobowe wraz z pełnoletnim kapitanem (opiekunem). Z udziału w "Podchodach" są wykluczeni pracownicy organizatora Podchodów.
6.Udział w zabawie jest bezpłatny.

PODSTAWOWE ZASADY „PODCHODÓW”

7."Podchody" swoim zasięgiem obejmują miasto Mrągowo.
8.Informacje związane z "Podchodami" będą publikowane na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” www.it.mragowo.pl oraz Urzędu Miasta Mrągowa www.mragowo.pl
9.Uczestnicy wraz z kapitanem grupy (opiekunem) zgłaszają swój udział w "Podchodach" do dnia rozpoczęcia zabawy, czyli do 1 maja do godz. 11.45, poprzez powiadomienie Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przesyłając maila na adres info@it.mragowo.pl. Informacja musi zawierać dane osobowe kapitana grupy (opiekuna) oraz dane kontaktowe. Powiadomienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imion i nazwisk na stronach internetowych Organizatorów.
10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
11.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

PRZEBIEG PODCHODÓW

12.Zgłoszone zespoły wraz z opiekunami zobowiązane są do zgłoszenia się na miejsce startu w dniu 1 maja o godz. 12.00. Miejscem startu jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej  przy ul. Warszawskiej 26.
13.W czasie podchodów obowiązuje czas ustawiony według zegarów Organizatora na starcie i mecie.
14.Na starcie każdy zespół otrzymuje kopertę z pytaniami/zagadkami.
15.W przypadku, kiedy zespół nie będzie gotowy w momencie wywołania przez organizatorów do startu, zostaje przeniesiony na koniec listy startowej.
16.”Podchody” trwają do godz. 15.00. W przypadku niestawienia się na metę o wyznaczonej godzinie grupa otrzymuje punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia grupa otrzymuje -1 punkt karny. Niestawienie się do godz. 15.30 uważa się za rezygnację z udziału w „Podchodach”.
17.Zabrania się, od momentu udania się w trasę do momentu dotarcia do mety, prowadzenia rozmów (także telefonicznych) związanych z pytaniami z „Podchodów” z osobami niebędącymi w jednej drużynie.
18.W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez różne zespoły organizatorzy przyznają dodatkowy 1 punkt drużynie, która szybciej przybyła na metę. W przypadku, kiedy kolejność na mecie trzech pierwszy miejsc dalej nie zostanie rozstrzygnięta dla grup z taką samą ilością punktów będzie dodatkowe zadanie - sprawnościowo-praktyczne, za które zespół może uzyskać od 0 do 5 punktów. Ostateczny wynik Podchodów potwierdza werdykt jury. Werdykt jury ma charakter ostateczny. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
19.Zgłaszając się na start należy mieć przy sobie długopis oraz zaleca się korzystanie z planu miasta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.Wszelkie decyzje dotyczące "Podchodów", w szczególności w zakresie wyłonienia nagrodzonych podejmuje jury.
21.W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do jury.
22.Od decyzji komisji powołanej przez organizatora odwołanie nie przysługuje.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

23.Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród trzem pierwszym drużynom nastąpi w dniu konkursu podczas obchodów Majówki z CKIT przy placu Unii Europejskiej.
24.Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.


Zapraszamy!!!