Wyniki tegorocznej edycji "Podchody - Poznaj Mrągowo 2010"

 

Termin imprezy: 01.05.2010 r., godz. 12.00 – 16.00
Miejsce: teren miasta Mrągowo
Organizator: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” -  ul. Warszawska 26, Mrągowo

Dnia 01.05.2010 r. w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej do gry terenowej „Podchody” zgłosiły się trzy zespoły:

I zespół „Galindki” (4 osoby) – kapitan drużyny Aneta Szapiel
II zespół  (4 osoby) - kapitan drużyny Alina Groszek, Zespół Szkół Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Mrągowie
III zespół (4 osoby) – kapitan drużyny Alina Romaniuk – Chrostowska, Zespół Szkół Nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego w Mrągowie

Po zapoznaniu zespołów z podstawowymi zasadami „Podchodów” i wręczeniu kopert z zagadkami, grupy przystąpiły do gry terenowej. O godzinie 16.00 wszyscy uczestnicy spotkali się przy stoisku Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej na Placu Unii Europejskiej, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce:
zespół „Galindki”, ilość punktów 135, czas zakończenia gry - 13:26
II miejsce: zespół kapitana drużyny p. Aliny Romaniuk Chrostowskiej, ilość punktów 125, czas zakończenia gry - 13:47
III miejsce: zespół kapitana drużyny p. Aliny Groszek, ilość punktów 125, czas zakończenia gry - 13:58

Nagrody ufundowali:

1. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (gry planszowe)
2. Urząd Miasta Mrągowo (gadżety reklamowe)
3. Starostwo Powiatowe w Mrągowie (gadżety reklamowe)
4. Radio Planeta Mrągowo (torby reklamowe płócienne)

 


 

Podchody – Poznaj Mrągowo 2010


Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zapraszają na „Podchody – Poznaj Mrągowo 2010.” Już po raz drugi organizujemy zabawę grupową w terenie miejskim, która polega na odgadywaniu zagadek związanych z Mrągowem.

Zobacz relację z zeszłego roku.

Organizatorzy:
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowo.


Regulamin


Termin:
1 maja 2010 r., godz. 12.00 – 15.00

Miejsce rozpoczęcia:
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Warszawskiej 26.

Meta:

Stoisko Mragowskiego Centrum Informacji Turystycznej na placu Unii Europejskiej.

Termin wręczenia nagród
1 maja godz. 16.00 podczas obchodów majówki w Mragowie na placu Unii Europejskiej


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


1. Organizatorem konkursu jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowa.
2. Siedzibą Organizatorów jest: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
3. Organizatorzy odpowiedzialni są za organizacyjną stronę konkursu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Informacje dostępne na: www.it.mragowo.pl
4. W "Podchodach" brać udział może każdy.
5. Do "Podchodów" zgłaszają się zespoły maksymalnie 4-osobowe wraz z pełnoletnim kapitanem (opiekunem). Z udziału w "Podchodach" są wykluczeni pracownicy organizatora Podchodów.
6. Udział w zabawie jest bezpłatny.

PODSTAWOWE ZASADY „PODCHODÓW”

7. "Podchody" swoim zasięgiem obejmują miasto Mrągowo.
8. Informacje związane z "Podchodami" będą publikowane na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” www.it.mragowo.pl oraz Urzędu Miasta Mrągowa www.mragowo.pl
9. Uczestnicy wraz z kapitanem grupy (opiekunem) zgłaszają swój udział w "Podchodach" do dnia rozpoczęcia zabawy, czyli do 1 maja do godz. 11.45, poprzez powiadomienie Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przesyłając maila na adres info@it.mragowo.pl. Informacja musi zawierać dane osobowe kapitana grupy (opiekuna) oraz dane kontaktowe. Powiadomienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imion i nazwisk na stronach internetowych Organizatorów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

PRZEBIEG PODCHODÓW

12. Zgłoszone zespoły wraz z opiekunami zobowiązane są do zgłoszenia się na miejsce startu w dniu 1 maja o godz. 12.00. Miejscem startu jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej  przy ul. Warszawskiej 26.
13. W czasie podchodów obowiązuje czas ustawiony według zegarów Organizatora na starcie i mecie.
14. Na starcie każdy zespół otrzymuje kopertę z pytaniami/zagadkami.
15. W przypadku, kiedy zespół nie będzie gotowy w momencie wywołania przez organizatorów do startu, zostaje przeniesiony na koniec listy startowej.
16. ”Podchody” trwają do godz. 15.00. W przypadku niestawienia się na metę o wyznaczonej godzinie grupa otrzymuje punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia grupa otrzymuje -1 punkt karny. Niestawienie się do godz. 15.30 uważa się za rezygnację z udziału w „Podchodach”.
17. Zabrania się, od momentu udania się w trasę do momentu dotarcia do mety, prowadzenia rozmów (także telefonicznych) związanych z pytaniami z „Podchodów” z osobami niebędącymi w jednej drużynie.
18. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez różne zespoły organizatorzy przyznają dodatkowy 1 punkt drużynie, która szybciej przybyła na metę. W przypadku, kiedy kolejność na mecie trzech pierwszy miejsc dalej nie zostanie rozstrzygnięta dla grup z taką samą ilością punktów będzie dodatkowe zadanie - sprawnościowo-praktyczne, za które zespół może uzyskać od 0 do 5 punktów. Ostateczny wynik Podchodów potwierdza werdykt jury. Werdykt jury ma charakter ostateczny. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
19. Zgłaszając się na start należy mieć przy sobie długopis oraz zaleca się korzystanie z planu miasta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Wszelkie decyzje dotyczące "Podchodów", w szczególności w zakresie wyłonienia nagrodzonych podejmuje jury.
21. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do jury.
22. Od decyzji komisji powołanej przez organizatora odwołanie nie przysługuje.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

23. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród trzem pierwszym drużynom nastąpi w dniu konkursu podczas obchodów Majówki z CKIT przy placu Unii Europejskiej.
24. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.


Zapraszamy!!!