Już w dniach 17-19 września 2010 r. na terenie Mrągowa rozpoczyna się Akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, która przebiegnie pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności jak i nas samych.

Koordynatorem akcji jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, a na terenie miasta Mrągowo Stowarzyszenie SEEiK działające z ramienia Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 17.09.2010 r. przewidziane jest sprzątanie terenów w okolicach szkół, natomiast 18.09.2010 r. od godz. 10.00 sprzątanie Parku Słowackiego, zakończone wspólnym ogniskiem z kiełbaską. Miejscem zbiórki jest wejście do parku przy drodze na Kętrzyn. Każda ze szkól biorąca udział w sprzątaniu otrzyma zielony upominek.

Przy okazji Akcji „Sprzątania Świata” dzieci i młodzież szkolna mogą wziąć udział w konkursach plastycznym i fotograficznym.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznej Akcji Sprzątania Świata.

Źródło: www.mragowo.pl