Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach poleca wystawę:

                     Prac uczestników

                      - MIKRO PROJEKTU

             ,,Wszystkie Ręce Są Zdolne''

    Od dnia 22 września do 29 pażdziernika 2010r.

             w godzinach od 10.00 do 18.00.

                  od poniedziałku do piątku

             Prace wykonywano w Ramach Projektu

        ,,BIBLIOTEKI NA TERENACH WIEJSKICH

- LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ''

  - Dofinansowane ze środków Robert Bosch Stiftung

                              oraz

                 Fundacji im. Stefana Batorego,

                     - w Ramach Programu

          ,, Partnerstwo Incjatyw Społecznych

          - Polska - Niemcy - Ukraina / Białoruś /

                       Obwód Kaliningradzki''