Gminna Biblioteka Publiczna w Sorkwitach - Filia w Zyndakach

                     Poleca wystawę zdjęć

                     - MIKRO PROJEKTU

       ,,Poznajemy Mazurskich Pisarzy''

    Od dnia 22 września do 29 pażdziernika 2010r.

             w godzinach od 9.00 do 17.00.

               od poniedziałku do piątku

          ,,BIBLIOTEKI NA TERENACH WIEJSKICH

- LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ''

  - Dofinansowane ze środków Robert Bosch Stiftung

                              oraz

                 Fundacji im. Stefana Batorego,

                     - w Ramach Programu

          ,, Partnerstwo Incjatyw Społecznych

          - Polska - Niemcy - Ukraina / Białoruś /

                       Obwód Kaliningradzki''