Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została już po raz drugi zaproszona przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną do udziału w targach turystycznych w Wiedniu.

W roku 2011 targi odbędą się w terminie 13 – 16 stycznia. Jest to największa impreza targowa w Austrii. W roku 2010 odwiedzających było ok. 150 tys., wystawców zaś ok. 800 z 70 krajów świata.
Zobacz relację z roku 2010…

Współpraca z WMROTem układa się wzorowo. Organizacja została powołana by promować turystycznie województwo oraz wspierać rozwój turystyki. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.mazury.travel Z naszej strony staramy się wspierać wszelkie działania WMROTu, gdyż przynoszą one korzyści wszystkim mieszkańcom naszego województwa.

W związku z naszym udziałem w targach zabraną zostaną materiały promocyjne obiektów noclegowych Ziemi Mrągowskiej. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości transportowe zabrane zostaną tylko publikacje członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w Mrągowskim Centrum Informacji  Turystycznej. Aktualnie stowarzyszenie liczy ponad 50 członków, w skład których wchodzą samorządy: miasta Mrągowa i powiatu oraz przedstawiciele sektora turystycznego. Głównym celem działalności LOT jest promocja Ziemi Mrągowskiej, wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami zainteresowanymi branżą turystyczną.

Sprawdź jak zostać
członkiem LOT „Ziemia Mrągowską” oraz jakie korzyści wynikają z członkostwa.

Zachęcamy do wstępowania do naszego stowarzyszenia!