Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK" w Mrągowie  działając w oparciu o zapisy Uchwały Nr II/2011 z dn. 20 stycznia 2011 roku (SEEiK.Z.0063-2/11) ogłasza nabór prac konkursowych w III edycji konkursu im. Prof. Abrahama Joshue Heschela"Tolerancja i społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur".

Konkurs trwaod dnia 01.02.2011 r. do dnia 06.06.2011r. Organizatorami oraz Fundatorami nagród w konkursie są: Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK"  z/s w Mrągowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z/s w Rucianem-Nidzie i Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z/s w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Piecki, Wójt Gminy Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" w Warszawie.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz dorośli w 5 kategoriach wiekowych:
I kategoria: przedszkole
II kategoria:  klasy 1 – 3,
III kategoria: szkoły podstawowe klasy 4 – 6
IV kategoria: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne do lat 18.
V kategoria: osoby powyżej 18 roku życia.

Tematy prac :
Do wykonania techniką dowolną:
- Rola kobiety w kulturze żydowskiej.
- Portret  współczesnej  kobiety żydowskiej.
- Zwyczaje i obrzędy w dawnej i współczesnej kulturze Żydów.
- Namaluj dowolne wydarzenia związane z historią Żydów,
- Ksiądz Katolik -  Rabin; Żyd- wspólne idee, współpraca - współcześnie.

Do wykonania w formie opisowej:
1.  Napisz esej na temat:
- Moje spotkanie ze znanym Żydem – przeprowadzenie wywiadu z postacią historyczną.
- Moje spotkanie ze znanym Żydem – wywiad z osobą żyjącą współcześnie.
- Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać historyczna.
-  Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać współczesna.
- Czy kultura Żydów jest obecna w życiu Twojej lokalnej społeczności?

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom zawartym w regulaminie i dostarczenie prac Organizatoromdo dnia 06.06.2011 r.Prace mogą być dostarczane lub wysyłane zbiorczo oraz składane osobiście.

Prace z całego województwa należy kierować pocztą na adres biura koordynatora Stowarzyszenia SEEiK, Pl. Kajki 2/8 11 – 700 Mrągowo lub dostarczać osobiście w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00.

Prace z powiatu mrągowskiego należy nadsyłać do  siedziby Polskiego Towarzystwa Historycznego przy ul. Parkowej 16  11 – 700 Mrągowo lub dostarczać osobiście od pon. do piątku od godz. 9.00 do 14.00.
Prace z powiatu olsztyńskiego należy nadsyłać do  siedziby Stowarzyszenia Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 14/2  10 – 509 Olsztyn lub dostarczać osobiście od pon. do piątku od godz. 10.00 do 16.00.

Prace z powiatu piskiego należy nadsyłać na adres siedziby Piskiej Fundacji Rozwoju w Piszu 12-200 Pisz ul.1 Maja 7a lub dostarczać osobiście od pon. do piątku od godz. 8.00 do 12.00.

W Konkursie przewidziano 80 nagród rzeczowych i 40 wyróżnień i 120 dyplomów uczestnictwa oraz 3 nagrody specjalne dla szkół i organizacji, w tym:

- 30 nagród rzeczowych za zajęcie od I do VI miejsca w każdej z kategorii,
- 50 nagród rzeczowych za zajęcie od VII do XVI miejsca w każdej z kategorii,
- 40 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych po 8 w każdej z kategorii,
- 120 dyplomów uczestnictwa dla wszystkich osób otrzymujących nagrody w każdej z kategorii,

Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoni powołana przez Zarząd Stowarzyszenia SEEiK komisja konkursowa do dnia 16.06.2011 r. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się w miejscu wskazanym przez organizatora w dniu 20.06.2010 r.

Regulamin III edycji  Konkursu Heschela

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.heschel.webpark.pl.
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK w Mrągowie
ul. Wileńska 361
11-700 Mrągowo
Tel. 89 741 73 43
Kom. 0 500 571 234