Ruszył nabór do czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Szansę na wyróżnienie mają współfinansowane z funduszy unijnych projekty, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski.
 
Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:rewitalizacja(obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),zabytek,produkt promocyjny(np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),obiekt turystyczny(np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),turystyka aktywna(np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne), turystyka transgraniczna i międzynarodowaorazobszary wiejskie(np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).
 
Główną nagrodą jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom. Zaplanowano konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 9 marca 2011 roku. Formularze i materiały pomocnicze należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań lub pocztą elektroniczną:
konkurs@smartlink.plLaureatów poznamy podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w Warszawie od 5 do 7 maja 2011 roku.
 
Więcej informacji o konkursie na stronie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

"Polska pięknieje" także na Warmii i Mazurach

W 2009 roku w kategorii turystyka aktywna wyróżniony został projekt zagospodarowania nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (tor kajakowy, wyciąg dla narciarzy wodnych, plaża miejska). Rok później, tym razem w kategorii obszary wiejskie, nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. Z.o.o. z Kamionki pod Nidzicą.