POZNAJ BEZPIECZNY INTERNET Sieci@ki.pl

Jesteś dzieckiem?  Wstąp do nas dnia 23 lutego 2011 roku o godz. 15.00

Zostaniesz S I E C I A K I E M

Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach