Związek Gmin Warmińsko – MazurskichogłaszaVII edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad konkursem objęli „Gazeta Olsztyńska” oraz miesięcznik FOTO. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem .
Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano ponad 400 zdjęć, na których utrwalono piękno krajobrazu Warmii i Mazur. W ramach konkursu została przygotowana wystawa prezentowana podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatora. Zgodnie z Regulaminemkarty zgłoszeńnależy przesłać do biuraZwiązku do 30 kwietnia br.