Program Jarmarku Gothicum „Średniowiecze na wesoło” podczas Dni Mrągowa ( sobota 2 lipca 2011)

12.00 – 18.00W obozie rycerskim
- życie rycerzy
- zabawy plebejskie
- rzemieślnicy
- pokazy tańca dawnego
- turniej rycerski
- zdjęcia w strojach średniowiecznych
- artyleria średniowieczna

Udział:
Bractwo Rycerskie Mrągowska Rota Zaciężna
Bractwo Rycerskie Konwent Rycerzy św. Piotra z Olsztynka

Organizator:
Bractwo Rycerskie Mrągowska Rota Zaciężna
Mrągowskie Stowarzyszenia Galindia
Muzeum w Mrągowie