Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Centrum Kultury i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurski oddział PTTK zorganizowały dwudniowy spływ kajakowy rzeką Dajną. Impreza odbyła się 2 -3 lipca podczas Dni Mrągowa. W imprezie wzięły osoby z całego regionu.

Spływ rozpoczął się z j. Wierzbowskiego, a skończył w Świętej Lipce nad j. Dejnowa. Całość trasy to ok. 30 km: Wierzbowskie – Czos – Mrągowo (nocleg w Kempingu Cezar) – Czarne – Kot – Juno –  Kiersztanowskie – Śpigiel – Dejnowa – Święta Lipka. Pierwszego dnia wieczorem organizatorzy przygotowali ognisko z poczęstunkiem.

Szlak przebiega jeziorami połączonymi malowniczymi rzeczkami. Dajna jest bez wątpienia najpiękniejszą rzeką Pojezierza Mrągowskiego, która niestety nie jest w pełni doceniana i wykorzystywana turystycznie. Mimo niewątpliwych atutów przyrodniczych i krajobrazowych jest kilka miejsc na trasie, które nie pozwalają niewprawionym kajakarzom komfortowo pokonać trasę.

Spływ dał dużo satysfakcji uczestnikom. Na trasie jest kilka przenosek, z których najdłuższa (200 m) znajduje się przy Gospodarstwie Rybackim w Mrągowie. Jednak nie są one zbyt uciążliwe. Drugiego dnia spływ przebiegał na długich odcinkach jeziornych (Juno i Kiersztanowskie). Tego dnia dopisało szczęście, bowiem pogoda się poprawiła i mieliśmy wiatr od południa, co bardzo ułatwiło płynięcie w kierunku północnym. Spływ zakończyliśmy w Świętej Lipce zwiedzając sanktuarium.  

Niedogodności na szlaku są powodem zaangażowania się samorządów powiatów, przez które przepływa Dajna, w projekt „Spływ rzeką Dajną”. Nasza inicjatywa miała na celu promocję atrakcyjnego szlaku, ale także miała zwrócić uwagę na prace zmierzające do modernizacji infrastruktury oraz poprawiające komfort spływu kajakowego.

O projekcie modernizacji Kajakowego Szlaku Dajny(źródło:
www.mragowo.pl)

Samorządowcy pierwsze konkretne rozmowy rozpoczęli już w 2007 roku, kiedy na podstawie podjętych przez rady samorządów uchwał podpisano porozumienie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektu turystycznego „Spływ Rzeką Dajną”. W listopadzie 2009 roku został zaakceptowany i przyjęty dokument „Koncepcja aktywizacji turystycznej szlaku kajakowego na rzece Dajnie”. Opracowanie jest propozycją najlepszych rozwiązań strategiczno-organizacyjnych opartych na wynikach audytu w terenie, pogłębionych o analizę rozwiązań funkcjonujących z sukcesem na innych szlakach wodnych.

Mając na uwadze jak najszybsze usprawnienie ruchu kajakowego na Dajnie reprezentanci Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy i Miasta Reszel, Gminy Piecki, Powiatu Mrągowskiego, Powiatu Kętrzyńskiego podpisali aneks do porozumienia "Spływ Rzeką Dajną". Partnerzy podjęli już decyzje o jak najszybszym zleceniu opracowania przedprojektowego. Zostanie wyłoniona firma, która przeprowadzi wszystkie potrzebne analizy (jak np. bilans przepływu wodnego) i wskaże wysokości kosztów niezbędnych prac modernizacyjnych.

Dajna to jedna z piękniejszych rzek Mazur, jest dopływem rzeki Guber. Szlak został oznakowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie w lecie 2005 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ze względu na tłok panujący na Krutyni, zapomniany Szlak Rzeki Dajny ma szansę zaistnieć i stać się popularnym. Na stronie
www.it.mragowo.plznajdą Państwo szczegółowykilometraż szlaku kajakowego.

Organizatorzy spływu pragną podziękować za pomoc w organizacji imprezy:

Kempingowi Cezar w Mrągowie,
Firmie Kanu – producentowi kajaków oraz organizatorowi spływów kajakowych,
Firmie Przewozowej pana Arkadiusza Kowalczyka